Et begivenhetsrikt 2019 venter

For de aller fleste starter hverdagen i 2019 onsdag - og for byggenæringens aktører blir det full fart fra første dag. Aktiviteten i det nye året skal forbli høy - og en rekke store og mindre prosjekter vil bli fullført hver eneste dag.

Ifølge prognosemakerne i Prognosesenteret skal aktiviteten i den norske byggenæringen øke med 3,7 prosent i det nye året – og vi må huske på at denne veksten kommer fra et allerede høyt nivå. I fjor omsatte næringens aktører innen bygg og anlegg for rundt 458,5 milliarder kroner – og man ser for seg at det i 2019 skal omsettes for over 475 milliarder kroner. Alle sektorer foruten nye boligbyggen forventes å øke. 

2019 vil naturligvis representere tidenes høyeste tall innen byggenæringen. Til sammenligning omsatte man i bygg og anlegg for 367 milliarder i 2009 – veksten har dermed vært formidabel i løpet av de siste tiåret – og utviklingen innen anleggsektoren er hovedforklaringen til denne økningen.

Det er dermed et hektisk arbeidsår som starter onsdag for de mange tusen aktørene innen næringen – med en enorm omsetning og aktivitet hver eneste dag og hver eneste time. Det er en rekke spennende prosjekter som skal ferdigstilles – men det kommer også mange store og spektakulære prosjekter ut i markedet – som mange har ventet på i lang tid. Spenningen er stor rundt hvilke aktører som vil sikre seg disse jobbene - og spesielt innen infrastrukturutbyggingen kommer milliardprosjektene på løpende bånd. Mange er spente på hvordan konkurransen vil være om disse prosjektene, vil de utenlandske aktørene bite enda sterkere fra seg og hvordan vil konfliktnivået vi har sett innen denne delen av næringen fortone seg videre?

Mange er også meget spente på utviklingen innen boligmarkedet. 2018 ble på mange måter et slags mellomår, der man tok en hvilepause fra noen heseblesende år – men det meste tyder på at vi får et 2019 med god balanse innen dette markedet. Det er i alle fall noe de fleste av ekspertene innen dette segmentet ser for seg. Det betyr et bra aktivitetsnivå - og en jevn prisutvikling.

Det er likevel flere faktorer som kan forstyrre bildet slik at den forventede utviklingen ikke blir som planlagt. Rentenivået kan spile inn, utviklingen innen verdensøkonomien, oljeprisen og ikke minst hvordan samarbeidet mellom verdens stormakter utvikler seg videre - ikke minst vil forholdet mellom USA, Kina, Russland og EU også kunne påvirke. I bakgrunnen lurer il tillegg Brexit-kaoset.

Likevel tyder en solid norsk økonomi, med en vedvarende lav arbeidsledighet, på at det meste vil gå bra for det kommende året

Og veksten ser ut til å fortsette videre fremover. Man forventer en vekst på ytterligere fire prosent neste år.