Statsminister Erna Solberg har begynt å forberede en pakke med tiltak for å stimulere til ny aktivitet i økonomien etter koronakrisen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Erna Solberg ser framover: Ny krisepakke før sommeren

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen har begynt arbeidet med en ny tiltakspakke som skal få hjulene i gang igjen i norsk økonomi.

Først kom strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser. Det var fase én.

Så kom målrettede pakker for de hardest rammede bransjene, som luftfart og reiseliv. Det var fase to.

Nå er regjeringen i gang med det finansminister Jan Tore Sanner (H) har kalt fase tre av innsatsen for å møte de økonomiske konsekvensene av tiltakene for å slå ned koronaviruset.

Det som da står på agendaen, er tiltak for å få aktiviteten opp igjen etter måneder med økonomisk stillstand. Disse tiltakene vil bli presentert i en egen proposisjon til Stortinget, får NTB opplyst.

Varsler tilleggspakke

Statsminister Erna Solberg (H) forteller at hun diskuterte saken med de parlamentariske lederne på Stortinget i forrige uke.

Hun ga da opposisjonen et valg: Enten kunne regjeringen utsette forslaget til revidert nasjonalbudsjett, eller så kunne regjeringen komme med stimuleringstiltak i en egen pakke på et senere tidspunkt.

– Da var det sånn at opposisjonen primært ønsket en tilleggspakke noen uker senere, sier Solberg til NTB.

Statsministerens kontor ønsker ikke å angi noe nøyaktig tidspunkt for framleggelse av pakken. Men etter det NTB forstår, kan den ventes før sommeren.

Forberedelsene i gang

Et omfattende arbeid er nå i gang for å forberede initiativene.

En serie på ti digitale møter skal arrangeres med ulike sektorer og næringer for å få innspill til arbeidet.

Et møte med representanter fra industri, olje og gass ble arrangert tirsdag og et møte med gründere fredag. Kommende uke skal regjeringen ha møter med handelsnæringen og reiselivet.

I tillegg har regjeringen utvidet mandatet til ekspertutvalget som er nedsatt for å analysere de økonomiske konsekvensene av kriseinnsatsen. Gruppen, som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden, skal nå også vurdere hvilke typer tiltak som vil fungere best for å stimulere til vekst og omstilling.

Men stimuleringen skal ikke vare evig.

Ekspertutvalget skal også vurdere hvordan tiltakene best kan fases ut.

Oljepakke i vente

Opposisjonen på Stortinget har presset på for å få komme i gang med «fase tre» av tiltakspakkene raskere enn det regjeringen har lagt opp til.

Stortingsflertallet har blant annet bedt regjeringen om å legge fram en egen stimuleringspakke for petroleumsnæringen og leverandørindustrien allerede før revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i midten av mai.

Denne oljepakken er nå ventet allerede kommende uke.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland mener det nå haster med motkonjunkturtiltakene.

– Kraftfulle tiltak må komme på plass. Det er tunge industrier som sliter, advarer han.