Anne Kathrine Kalager, prosjektleder for Follobane-tunnelen, var blant de mest erfarne søkerne på prosjektdirektørjobben på Follobanen. Arkivfoto.

Erfarne Follobane-ledere ville bli prosjektdirektør – Bane NOR valgte kandidat uten jernbanebakgrunn

Både prosjektleder for TBM-kontrakten, Anne Kathrine Kalager, og prosjektstyringsleder for Follobanen, Morten Kristoffersen, søkte jobben som prosjektdirektør på Follobanen. Valget falt på en kandidat som aldri har jobbet med jernbane.

Da tidligere Hydro-topp Erik Smith gikk av som prosjektdirektør i Follobanen i 2017, var det knyttet stor spenning til hvem som skulle overta prestisjestillingen på tidenes største samferdselsprosjekt i Norge.

På søkerlisten som Byggeindustrien har fått innsyn i finner vi 19 navn – blant dem to kjente Bane NOR-ledere med jernbanebakgrunn fra blant annet Follobane-prosjektet:

Anne Kathrine Kalager og Morten Kristoffersen.

 • Anne Kathrine Kalager er i dag prosjektleder på TBM-kontrakten på Follobanen. Kalager er utdannet geolog fra Universitet i Oslo og arbeidet først en kort periode i oljebransjen, før hun begynte i NSB så tidlig som i 1987. Kalager, som er et respektert navn i bransjen, har arbeidet med flere av Norges største jernbaneprosjekter som dobbeltspor Ski-Moss, nye Nationaltheatret stasjon, dobbeltspor mellom Sandvika-Asker og Lysaker-Sandvika. Kalager har også vært prosjektansvarlig og prosjektsjef for planleggingen av Follobanen og senere assisterende prosjektdirektør, før hun tok over som prosjektleder for Follobane-tunnelen.
 • Dagens prosjektstyringsleder i Follobanen, Morten Kristoffersen, har også vært høyt ansett i gigantprosjektet. Kristoffersen ble i fjor høst pekt ut som midlertidig prosjektdirektør på Follobanen da Erik Smith gikk av. Kristoffersen fungerte som øverste leder inntil Per David Borenstein kom på plass i november.

Anne Kathrine Kalanger skriver i en SMS til Byggeindustrien at hun ikke ønsker å kommentere ansettelsesprosessen i media.

Det har ikke lykkes Byggeindustrien å få kontakt med Morten Kristoffersen.

Valgte person uten jernbanebakgrunn

Morten Kristoffersen (bak) var en av søkerne. Her sammen med nåværende prosjektdirektør Per David Borenstein. Arkivfoto.

Til tross for at to Follobane-topper som kjente Follobane-prosjektet inn og ut søkte jobben, valgte Bane NOR å gå for Per David Borenstein som var et ubeskrevet blad innenfor jernbanesektoren.

Borenstein er en av de fire Bane NOR-toppene Byggeindustrien har omtalt som har bakgrunn fra det samme REC-prosjektet i Singapore fra 2008 til 2010.

Borenstein hadde 24 års bakgrunn fra olje  og gass, fire år fra fornybar energi og tre år innen sementproduksjon, før han tok steget over som leder av tidenes største norske jernbaneprosjekt.

Han kom da fra rollen som senior prosjektleder i offshore-selskapet Fjords Processing.

Daværende utbyggingsdirektør Helga Nes var svært fornøyd med at Per David Borenstein takket ja til prosjektdirektørrollen på Follobanen. Foto: Bane NOR

– Vi er svært fornøyd med at Per David har takket ja til den viktige prosjektdirektørrollen på Follobanen og ønsker han velkommen i Bane NOR, sa konserndirektør Helga Nes da Borenstein tok til i jobben 1. november 2017.

- Jeg vil også takke Morten Kristoffersen for god innsats som fungerende prosjektdirektør i perioden siden Erik Smith sluttet i selskapet. Morten fortsetter i rollen som prosjektstyringsleder i Follobanen, sa Nes videre i pressemeldingen.

– God trening i å tilegne meg ny kunnskap

Byggeindustrien har snakket med Per David Borenstein, men han ønsker ikke å kommentere ansettelsesprosessen og sier det ryddigste er om all kommunikasjon går via Bane NORs pressesjef Thor Erik Skarpen.

Men i et større intervju med Byggeindustrien fra november 2017, den samme måneden som Borenstein tiltrådte som Follobane-direktør, sa han følgende om sin ferske rolle:

– Jernbane er et nytt fagområde, men jeg er vant til å jobbe med mye forskjellig. Jeg har erfaring fra ulike felt, og har god trening i å tilegne meg ny kunnskap. Det gjør bare jobben mer spennende, sa Borenstein.

Administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, har tidligere uttalt til Byggeindustrien at Borenstein var den beste kandidaten.

– Når det gjelder ansettelsen av Per David Borenstein som prosjektdirektør for Follobanen, der jeg deltok i tre intervjuer, så var han min foretrukne kandidat. Jeg er hellig overbevist om at vi valgte riktig person til å lede prosjektet, sa Frimannslund til Byggeindustrien den 3. oktober.

Det sier også pressesjef Thor Erik Skarpen i dag:

– Vi har hatt prosesser der vi mener vi har ansatt de best kvalifiserte lederne, skriver Thor Erik Skarpen i en SMS.

Det har ikke lykkes Byggeindustrien å komme i kontakt med konsernsjef Gorm Frimannslund eller prosjektstyringsleder på Follobanen.

Tidligere konserndirektør for utbygging, Helga Nes, viser til Thor Erik Skarpens kommentarer.

Disse søkte jobben som prosjektdirektør for Follobanen høsten 2017:

 • Govil, Parvy (26) PROJECT MANAGER, Oslo
 • Gaarder, Thorbjorn (63) Chief credit officer, Oslo
 • Løyning, Dag (58) General Manager, Nevlunghavn
 • Sajnovic, Jasmin (52) Prosjektleder, Lørenskog
 • Micaelsen, Ronny (47) VP Power Distribution, Porsgrunn
 • Norberg, Peter Gard (61) Project Manager / MD, Nesøya
 • Dahlseng, Leiv Harald (50) Konsulentsjef Oslo
 • Bernbo, Christian (37) Project Manager, Kopervik
 • Bruvoll, Lars Einar (62), Oslo
 • Haug, Svein (58), Lørenskog
 • Hundseid, Helle (52) CEO Billingstad
 • Costa, Aristides (59) Manager - Engineering, Oslo
 • Kalager, Anne Kathrine (57), Prosjektleder, Borgen
 • Kristoffersen, Morten (64), Oslo
 • Ubisch, Otto von (62) Senior Vice President, Asker
 • Schevik, Omar (57) Daglig leder, Flekkefjord
 • Iversen, Nina (47) Project Director,  Vikersund
 • Borenstein, Per David (58), Gjettum.

En søker på lista var unntatt offentlighet.