Utviklingssjef Anders Nohre Walldén og daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Er bygget ditt Paris-proof?

Flere banker favoriserer grønne bygg fordi de ser på grå bygg som risikoprosjekter.

Artikkelforfatterne

Utviklingssjef Anders Nohre Walldén og daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Kommunalbanken er eksempel på banker som gir grønne lån til ambisiøse BREEAM-NOR sertifiserte bygg.

SEB og DnB er andre banker som følger opp Finans Norges veikart mot 2030, der Finans Norge oppfordrer alle sine medlemmer til å stille klimakrav ved lån til både bolig og næringsbygg.

FNs klimapanels siste rapport om klimastatus peker på at vi ikke er der vi bør være og at det er mange store utfordringer fremover.

På Zerokonferansen i år stilles spørsmålet om hvordan byggenæringen skal nå Parismålene.

Vi foreslår at vi begynner å snakke om ”Paris-proof” bygninger, det vil si bygg med lave klimafotavtrykk.

Det er bygg med svært lavt energiforbruk som stammer fra fornybare kilder.

Det er bygg som har valgt konstruksjoner og bygningsprodukter med lave klimagassutslipp.

Det er bygg som er bygget på en fossilfri, eller helst utslippsfri, byggeplass og det er bygg som er tilrettelagt for miljøvennlig transport til og fra bygget når det står ferdig.

Byggsektoren står i dag for en betydelig del av verdens klimagassutslipp hvis man ser på hele byggets livsløp. Hvis vi bygger og drifter Paris-proof framover, kan vi derfor virkelig bidra til å nå Parisavtalens mål om 1,5 gradersmålet.

Det er også slike bygg som bankene ønsker å finansiere. Bankene, som er vant til å tenke langsiktig og sette en pris på risiko, vet at vi vil få både myndighetskrav og markedskrav som avkrever dette i løpet av kort tid.

Og bygg som ikke oppfyller disse kravene, blir derfor mindre attraktive å ha i porteføljen fremover.

En vei til Paris-proof er å BREEAM-klassifisere bygget, og da ta med de BREEAM-tiltakene som gir klimagassreduksjon.

Oppskriften for alle ovennevnte klimatiltak finnes i ulike deler av BREEAM. Med en Paris-proof BREEAM sertifisering, kan banker eller byggherrer være sikre på at tiltakene er gjennomført og kontrollert av tredje part.

Det vet vi virker.

BREEAM vil også sikre at kvalitet og bærekraft er helhetlig ivaretatt og man unngår suboptimalisering. Kunnskap om hvordan stille krav til klimagassreduksjoner kan vi blant annet finne i det arbeidet Statsbygg og FutureBuilt har jobbet for. Statsbygg har vært ledende i å ta frem grunnlag for hvordan man skal redusere CO2, gjennom blant annet utviklingen av verktøyet Klimagassregnskap.no. Statsbygg har også klare krav om klimagassreduksjoner i sin miljøstrategi.

Når Statsbygg nå skal BREEAMe Regjeringskvartalet, vil dette trolig være med en Paris-proof BREEAM-profil.

Endring skjer oftest på to måter; fordi man ser en økonomisk gevinst eller har kommet til «point-of no return» - change or die.

Vi ser begge tilnærminger i bygge- og eiendomsnæringen. Noen sitter fortsatt på gjerdet og venter til de må endre seg, mens andre er mer strategiske og ser at vi er i et tidsvindu der det gir en økonomiske gevinst å endre seg og bli mer grønn og bærekraftig.

Mange er usikre på når timing for endring er riktig og synes det er skummelt å utfordre bestående forretningslogikk og vaner.

Her kan kanskje vi hjelpe.

Grønn Byggallianse jobber med snart 300 aktive medlemmer fra hele verdikjeden som hver dag tar frem kunnskap og erfaring på at det kan både lønne seg og er meningsfullt og økonomisk gunstig å utvikle, prosjektere og bygge grønt.

Ta kontakt om du vil lære mer om hvordan du kan gjøre prosjektet ditt Paris-proof, både for samvittighetens og lommebokas skyld.