EØS-tilsynet ESA fornøyd med norske regler for utenlandske verftsarbeidere

EØS-tilsynet ESA mener dagens regler for utenlandske verftsarbeidere er bra nok. Arbeiderne får reise, kost og losji innenfor Norge, men ikke reisen til landet.

Onsdag besluttet kollegiet som er det øverste organet i ESA, å lukke klagesaken. Partene opplyser at de allerede en stund har kjent til avgjørelsen.

– Det eneste naturlige er at ESA lukker denne saken, som aldri skulle vært åpnet, sier leder Jørn-Henning Eggum i Fellesforbundet til NTB.

Direktør for arbeidsliv Nina Melsom i NHO sier de er fornøyd med at saken er lukket.

Mellomløsning

Bakgrunnen er at mens klagesaken var til behandling hos ESA, besluttet den norske Tariffnemnda en slags mellomløsning. Dermed har ikke arbeidsgiver lenger plikt til å betale reisen til Norge for utenlandske verftsarbeidere, men de må betale reise, kost og losji innenfor Norges grenser.

Det var den norske arbeidsgiversiden som klaget inn til EFTA i 2013. Tariffnemnda kom til sin avgjørelse 11 oktober i år.

– Sikrer rettigheter

– Dette vedtaket sikrer at når tilreisende arbeidere fra andre EØS-land pålegges å reise i Norge, har de samme rettigheter ved slike reiser som norske arbeidstakere, sier ESAs president Bente Angell-Hansen.

ESA mottok opprinnelig to klager, en fra NHO og en fra en polsk arbeidsgiver, om de norske reglene knyttet til utenlandske arbeidstakere på byggeplasser, i skips- og verftsindustrien og i renholdsbedrifter.