ESA-tilsynet godkjenner boligstøtteordning i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

ESA-tilsynet godkjenner boligstøtteordning i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

EØS-tilsyn godkjenner støtteordring for rimeligere boliger i Oslo

EØS-tilsynet Esa har godkjent et norsk tiltak for lavere priser på boliger i Oslo.

– Esa er ikke i tvil om at støtteordningen faller innenfor EØS-avtalen, og har ingen innvendinger mot gjennomføringen av ordningen, skriver tilsynsorganet i sin avgjørelse.

Ordningen går ut på at Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo skal selge boliger til en pris tilsvarende 80 prosent av markedsverdi.

Målet er at de som kvalifiserer for ordningen skal få mulighet til å bygge opp egenkapital gjennom innbetalinger i løpet av eiertiden, samt ved at boligen stiger i verdi, skriver Esa i en pressemelding.