Entreprenørcompaniet bygger politihus

Entreprenørcompaniet Nord har vunnet den åpne anbudskonkurransen for totalentreprise med løsningsforslag til nytt politihus i Tromsø.

Statsbygg har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise med løsningsforslag. Ved tilbudsfristens utløp var det kommet inn fire forslag.

Etter at evalueringen er gjennomført har Statsbygg i dag valgt løsningsforslaget til Entreprenørcompaniet Nord AS for nytt politihus i Tromsø.

Forutsatt godkjent finansiering, blir totalentreprisen tildelt
Tromsø-firmaet Entreprenørcompaniet Nord AS

*Arkitekt for bygget er Filter Arkitekter AS

*Rådgivende ingeniør bygg er Asplan Viak

*Rådgivende ingeniør for elektro og vvs er Sweco

Konseptet skal ta hensyn til veien bygget ligger i og til naboene. Samtidig skal det signalisere den betydningen bygget og dets funksjoner har. Fasaden skal gi inntrykk av soliditet samtidig som den skal gi bygget en letthet.

Kontraktsummen er på ca. 260,0 millioner kroner.

Planlagt innflytting er mai 2014.