Illustrasjonsfoto: Entra

Entras anslag for byggevolum noe nedjustert for 2019

Entras konsensusrapport per juni 2019 viser samme tendens som ved forrige rapportering i april, men med et marginalt lavere anslag for prime yield, redusert ledighet, og økte leiepriser. Anslaget for transaksjonsvolum er tilnærmet uendret frem til 2021, mens anslaget for byggevolumet er noe nedjustert for 2019, men forventes å øke for 2020 og 2021.

I rapporten kommer det blant annet frem at kontorledigheten i Oslo er ytterligere nedjustert og faller videre, men er forventet å passere bunnen gjennom 2019. Anslaget fra forrige kvartal på 5,8 prosent er nedjustert til 5,6 prosent, og er forventet å stige til 5,9 prosent i 2020 og 6,3 prosent i 2021.

Leieprisene for kontor med høy standard i Oslo sentrum økte med 8,5 prosent i 2018 og er ventet å øke med 6,8 prosent i år. Økningen er ventet å vedvare frem mot 2022, men da med en lavere veksttakt. For Helsfyr og Lysaker er leieprisene ventet å øke med 4 prosent i år og 2 til 3 prosent årlig frem mot 2022.

Entra peker på at anslaget for prime yield i 2019 på 3,7 prosent er marginalt nedjustert fra forrige anslag, men er ventet å øke til 3,8 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. Yielden på Helsfyr og Lysaker er tilnærmet lik, men anslaget er noe lavere siden april.

Det er samtidig ventet et noe lavere transaksjonsvolum for 2019 sammenlignet fra fjoråret, fra ca. 90 milliarder kroner i fjor til cirka 83 milliarder i 2019. I 2020 ventes et volum på 78 milliarder kroner og 77 milliarder i 2021. Anslaget er nedjustert marginalt fra forrige rapport i april.

Byggevolumet i Oslo og Bærum er ventet å øke fra 99.000 kvadratmeter i 2018 til rundt 116.000 kvadratmeter i år og 184.000 kvm i 2020. Anslaget for 2019 er justert ned med rundt 5.000 kvadratmeter, men er oppjustert frem mot 2022.

Entras konsensusrapport samler estimater om kontorledighet i Oslo, leiepriser og yield i Oslo sentrum, Helsfyr og Lysaker, transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge og byggevolum for kontor i Oslo.

Les rapporten her