Entra-sjef går av

Styret i Entra Eiendom AS og administrerende direktør Erik Løfsnes er enige om at hans ansettelsesforhold i Entra Eiendom AS avsluttes.

Erik Løfsnes har vært leder av selskapet i sju år. Han har lagt vekt på å utvikle en forretningsorientert virksomhet og han takker de ansatte for et meget godt samarbeid.

Under hans ledelse har selskapet lagt fram gode resultater som styret har vært fornøyd med, heter det i en melding fra selskapet.

 Ved ansettelsen av Løfsnes i 2000 ble det inngått ansettelsesavtale som har en betinget etterlønnsordning. Betingelsen er ifølge ansettelsesavtalen at han ikke deltar i virksomhet som konkurrerer med den virksomhet som Entra Eiendom AS driver.

Etterlønnen vil utgjøre 12 måneders lønn med fradrag av 80 prosent av annen arbeidsinntekt i etterlønnsperioden.