I det reviderte forslaget opprettholder Entra samme antall arbeidsplasser, men de har valgt å redusere høyden fra 108 meter til 90 meter1. Illustrasjon: CODE

I det reviderte forslaget opprettholder Entra samme antall arbeidsplasser, men de har valgt å redusere høyden fra 108 meter til 90 meter1. Illustrasjon: CODE

Entra sender inn planforslag for Lilletorget - reduserer høyden fra 108 meter til 90 meter

Entra sender i begynnelsen av november inn et revidert planforslag for et nytt høybygg på Lilletorget 1 i Oslo. De nederste etasjene vil være forbeholdt publikumsrettet virksomhet, og Entra ønsker å gå i dialog med Oslo kommune om å oppgradere Vaterlandsparken og området rundt.

Det har gått seks år siden Entra først sendte inn et planinitiativ for eiendommen. De skal nå sende inn et revidert forslaget som omfatter et nytt og næringsbygg på tomten i tillegg til tiltak for nærområdet for folk som ferdes, arbeider og lever der.

– Bygget vil få et lavt karbonavtrykk, og målet er å bli et FutureBuilt ZERO-prosjekt med solfangst og sirkulære prinsipper, skriver Entra i en pressemelding. Det er Code arkitektur som har tegnet forslaget.

Planforslaget for Lilletorget 1 vil bli sendt inn til Oslo kommune tidlig i november. Høyden i det reviderte planforslaget er justert ned, og eiendomsselskapet skal benytte sin erfaring fra utvikling av Tullin-området til å skape mer liv og røre i nærområdet rundt Lilletorget.

– Vi skal bidra til et levende bygulv som skaper positiv aktivitet på Lilletorget, både for de som bor, ferdes og skal jobbe i området. Det er fra flere hold et ønske om høy utnyttelse og etablering av flere kontorarbeidsplasser rundt Oslo S. I dette reviderte forslaget opprettholder vi samme antall arbeidsplasser, men vi har valgt å redusere høyden fra 108 meter til 90 meter. Dette gjør at prosjektet er tilpasset bysilhuetten hvor bygget blir en naturlig del av nedtrappingen med høyhus fra Plaza, uten å virke dominerende i nære og fjerne omgivelser, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra i meldingen.

I forbindelse med utviklingen av Lilletorget 1, foreslår Entra og Stiftelsen Norges Varemesse en løsning som de mener vi gi et løft til området rundt Vaterlandsparken. Den foreslåtte løsningen innebærer et underjordisk garasjeanlegg som blant annet skal benyttes av turnébusser og trailere i forbindelse med arrangementer i Oslo Spektrum.

Nedkjøring til den foreslåtte parkeringsgarasjen fra Stenersgata. Illustrasjon: CODE/Fiction Studio

Nedkjøring til den foreslåtte parkeringsgarasjen fra Stenersgata. Illustrasjon: CODE/Fiction Studio

– Vi er strålende fornøyde med å ha funnet en løsning på parkeringsutfordringene i området sammen med Stiftelsen Norges Varemesse. Det muliggjør ytterligere byutvikling hvor dagens parkeringsplass kan utvikles som en forlengelse av Vaterlandsparken, til det beste for hele Oslos befolkning, sier Horn.

Nedkjøring til den cirka 2.000 kvadratmeter store parkeringsgarasjen blir fra Stenersgata, mellom Oslo Spektrum og Lilletorget 1.

– Området i og rundt Vaterlandsparken oppfattes i dag som mørkt og lukket med en rekke barrierer og uoversiktlige steder. Vi ønsker å bidra til å lage gode gangforbindelser som kobler Oslo S, Brugata og Grønland bedre sammen gjennom Vaterlandsparken, samt legge til rette for at folk har lyst til å oppholde seg her og ikke bare haste forbi, sier Horn.

– Første etasje i hele kvartalet rundt Vaterlandsparken og Sonja Henies plass vil få restauranter, kaféer og et variert service- og handelstilbud. Også selve Vaterlandsparken fortjener et etterlengtet løft, og Entra har vært i kontakt med relevante aktører om hva de ønsker seg og mener bydelen trenger, skriver eiendomsselskapet.

– Vår kartlegging viser at det er et stort behov for ute- og lekeområder for barna i området. Vi ønsker at vårt prosjekt på Lilletorget bidrar til en mer levende Vaterlandspark som stimulerer til variert bruk og kan brukes av hele Oslos befolkning. Dette initiativet ønsker vi å gå i dialog med Oslo kommune om, sier Horn.