Nå står det bare Oslo der hvor det før stod Oslo Z.
Nå står det bare Oslo der hvor det før stod Oslo Z.

Entra fjernet Z’en fra Oslo Z

Entra-bygget ved Oslo S har siden 2010 het Oslo Z. Nå er bokstaven som har blitt selve symbolet på Russlands invasjon av Ukraina, blitt fjernet fra bygget.