Team Bergen Valkendorfsgate 6 består av: Teknisk driftssjef Karl Erik Helland som holder diplomen, samt drifterne Arild Wiederstrøm-Veidung, Tom Vidar Johannessen, Robert Hauptmann og Terje Hatlelid. (Foto Svein Ove Søreiede)

Entra Bergen ble kåret til Årets Grønne Driftsteam

Prisen ble delt ut ved Årets Grønne Driftskonferanse 16. november.

Tre team plukket ut blant de innkomne forslagene. Entra Bergen team Valkendorfsgate 6 konkurrerte mot Höegh Eiendom Hasle linje og Entra team Munch-Keysersgate.

- Det var svært jevnt mellom de tre kandidatene. Alle kunne vise til god drift med lønnsomme energiresultater, et godt inneklima og et positivt forhold til leietakerne. Vinnerteamet fra Bergen skilte seg ut ved spesielt god kundefokus, samt gjennom det sosiale og faglige samspillet internt, heter det i en pressemelding.

Et godt driftsteam har som oppgave å bedre miljøprestasjonene ved drift av bygg. Grønn Byggallianse ønsker å støtte dette viktige arbeidet, bl.a. gjennom å dele ut prisen Årets Grønne Driftsteam. Prisen skal tildeles et driftsteam som har vært til inspirasjon for andre og som utmerker seg gjennom sitt arbeid med å redusere miljøbelastningen fra drift av bygg.

Prisen blir hvert år delt ut under den grønne Driftskonferansen. De nominerte blir vurdert ut fra:

- Inneklima: Hva har teamet gjort konkret for å forbedre inneklima?

- Energibruk: Minskning i forhold til hva som ville være «normalt» for det aktuelle bygget

- Avfall: Sorteringsgrad og gjenvinning (material og energi)

- Vann

- Materialbruk

- Innkjøp: I hvor stor grad vektes miljø ved innkjøp?

- Forurensing: Transportreduserende tiltak og hvilket nivå ligger det på? Forebygging av utslipp

- Arbeidsmiljø/Faglige kvalifikasjoner: Under befaring vurderes driftsteamets evne til å drifte bygget og ta vare på bygget og tekniske anlegg.

- Fremtidsrettet/Nytenkende: Kommunikasjon innenfor egen organisasjon og på tvers av organisasjon. Relativt stor vekt på legges på evne til nyskapning og til å løse problemstillinger utover det daglige.

- Entra team Bergen Valkendorfsgate 6 har god kontroll over energibruken for hele sin bygningsmasse. Det er tett dialog med leietakere. Avfall kartlegges i eget oppfølgingssystem og det er fokus på å redusere avfall samt bedre sorteringsgraden. Hver drifter har sitt fagfelt og teamet utfyller hverandre på de forskjellige kompetanseområdene. Teamet er også dyktig på å dokumentere og gjennomføre tiltak. Ved kontinuerlig oppfølging, klarer de å ha riktig fokus over tid, gjennom faste energimøter der man utveksler erfaringer fra drift av de forskjellige eiendommene. Slik opparbeides erfaring før det implementeres på resten av bygningsmassen, heter det i meldingen.