Enova-styret drøfter mobbekonflikten

Styret i Enova møttes tirsdag morgen for blant annet å drøfte samarbeidsproblemene som har oppstått i selskapet i forbindelse med påstandene om mobbing fra selskapets tidligere leder Eli Arnstad.

NTB har fått bekreftet at denne saken behandles på styremøtet. Men styrets sakliste er i samsvar med tidligere praksis ikke offentlig. Praksis er at bevilgninger til energitiltak som Enova støtter, blir offentliggjort etter styremøtet.
Styreleder Jørn Rattsø ledet styremøtet tirsdag, men var ikke tilgjengelig for kommentar da møtet startet.

Styret for statsselskapet fikk for én uke siden - fra statsråd Åslaug Haga - en tre ukers frist for å legge fram en plan for å få Enova funksjonsdyktig etter den langvarige konflikten med de ansattes tillitsvalgte.

«Vårt ønske er nå en konstruktiv dialog for å finne gode og bærekraftige løsninger for Enovas utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet, samt følge opp den eller de personer som har følt seg urettmessig behandlet», skriver styret i en pressemelding i slutten av forrige uke.