Cruiseskip og supplybåt i Bergen havn. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Enova gir 50 millioner til strøm på cruisekaiene i Bergen

Enova satser 78 millioner kroner på fire nye landstrømprosjekter som skal kutte klimagassutslipp ved kai. Bergen Havn får hele 50 av dem.

– Dette er en gledens dag for alle som er opptatt av en mer klimavennlig maritim næring. Grønn skipsfart er en av den blågrønne regjeringens viktigste satsinger i arbeidet for utslippskutt og grønn konkurransekraft, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en kommentar til NTB.

Tildelingene er en del av Enovas satsing på utbygging av landstrømanlegg i Norge.

Første tildeling dedikert til cruise

Potten denne gang var på 78 millioner kroner. Av disse går hele 50 millioner kroner til cruisekaiene på Skolten og Bontelabo i Bergen Havn. Det er første gang foretaket gir tilsagn øremerket til cruisetrafikk.

– Landstrøm for cruiseskip krever ofte meget høye investeringer fordi disse skipene gjerne har et mye større effektbehov. Samtidig er den totale brukstiden for cruisekaier kort sammenlignet med mange andre kaianlegg. Dette gjør at landstrøm til cruise ofte blir veldig kostbare klimatiltak, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Den resterende potten fordeles slik: Bodø Havn KF får 17,1 millioner kroner, Fjord Base AS i Sogn og Fjordane får 6 millioner kroner og Trondheim Havn IKS får 5,6 millioner kroner.

Ros med litt ris på lur

Nyheten om tildelingen vekker begeistring blant miljøvernforkjemperne.

– Endelig deler Enova ut midler til dette. Det er bra at det gis til en havn med så stor cruisetrafikk som i Bergen, sier seniorrådgiver for skipsfart i Bellona, Jan Kjetil Paulsen.

Organisasjonen påpeker at landstrøm for cruise bidrar til å redusere lokale utslipp som NOx, partikler og utslipp av klimagasser. Men rosen er ikke uforbeholden.

– Dette fritar verken havnen eller cruisenæringen til å selv bidra for å få de nye løsningene på plass. Forurenserne må også stille opp for tiltak som er forutsetning for bærekraftig utvikling og lokal verdiskaping, sier Paulsen.

Enova varsler nok en konkurranse i januar, men opplyser samtidig at det kan bli den siste i denne runden. Siden 2015 har Enova hatt seks tildelingsrunder og har i perioden innvilget om lag én milliard kroner til landstrømprosjekter.