Over halvparten av bedriftene som søker er under 10 år gamle. 8/10 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn 5/10 er fra bedrift med under 10 ansatte. Foto: Unsplash

- Enorm interesse for forskningsbasert innovasjon i norske bedrifter

Forskningsrådet sier de har mottatt svært mange søknader fra næringslivet.

Det er enorm interesse for Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Vel 230 søknader på til sammen 2,3 milliarder kroner er mottatt. Områder som helse, energi, IKT og industri peker seg særlig ut som store og stadig økende.

– Innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille oss til en grønn fremtid. Men skal vi lykkes med den omstillingen må vi ha næringslivet med på laget. Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap for å skape vekst og nye grønne arbeidsplasser, spesielt på vei ut av pandemien. Derfor er det godt å se at dette tilbudet er veldig populært, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Den omstillingskraften denne søknadsmengden er et uttrykk for er utrolig gledelig og håpefull. Forskningsrådet er opptatt av å gi best mulig støtte og råd til bedrifter som investerer i forskning og innovasjon. Erfaringen viser at innovasjonsprosjekter vi finansierer både gir fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar. I tillegg gir de samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger som bidrar til omstilling blir tilgjengelig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Over halvparten av bedriftene som søker er under ti år gamle. 8/10 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn 5/10 er fra bedrift med under 10 ansatte.

​– Det synes som vi er inne i et "generasjonsskifte" med gründere og bedrifter som ser verdiskapingsmuligheter gjennom forskning og utvikling for innovative teknologier, produkter og tjenester, sier Sundli Tveit.

​ Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter, og der samarbeid med andre bedrifter eller forskningsorganisasjoner er nødvendig for å lykkes. Ordningen skal avlaste risiko forbundet med nødvendige FoU-investeringer hos bedrifter som skal utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester eller produksjonsprosesser.

Forskningsrådet har løpende søknadsfrist for å søke om støtte til innovasjonsprosjekter og mottar gjennom hele året. Det skal bevilges midler i tre puljer gjennom 2021, og per nå er cirka 1,3 milliarder kroner avsatt til formålet for hele 2021.

I 2020 ble det investert et rekordhøyt beløp fra Forskningsrådet til FoU i næringslivet. Dette var mulig på grunn av tiltakspakker fra regjeringen og stor tilsøkning fra bredden av norsk næringsliv som ville bruke pandemien til forskning for å komme ut av krisen.