Enighet mellom BNL og Fellesforbundet

BNL, TELFO og Fellesforbundet ble rundt klokken fem i morges enige om en ny tariffavtale for byggfag. Det ble et kostbart oppgjør med en økonomisk ramme som betyr en lønnsøkning i bedriftene på vel 5%.

Dette inkluderer overhenget fra 2001, et generelt tillegg på 2,75 kr. pr time og et anslag på lønnsglidningen lokalt. En betydelig økning av minstelønnssatsen på kr. 11,50 til kr. 119, - pr time, vil først og fremst gi et kraftig utslag i lønnskostnadene til de bedriftene i BNL som arbeider offshore. Selv om det her er enighet om en trinnvis opptrapping av satsen frem til 1.10.2003, mener BNL at kostnadsutviklingen er bekymringsfull. Det anbefalte forslaget er enstemmig anbefalt av Fellesforbundets forhandlingsutvalg. Uravstemning blir fredag 26. april. Partene er enige om at dagens krav til lønnsomhet og produktivitet i byggenæringen gjør det nødvendig å vurdere andre typer lønnssystemer på bedriftene enn det nåværende hovedlønnssystem. Det vil derfor bli nedsatt et utvalg med representanter fra Fellesforbundet og BNL/TELFO for å se på tilpasninger som må gjøres for å møte fremtidens krav til mer moderne lønnssystemer.