Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Endring i bustadoppføringslova har medført endrede forbrukerblanketter

1. januar i år trådte lov 15. mai 2018 nr. 18 om endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) - § 12 bustadoppføringslova og § 2-11 i avhendingslova i kraft. Endringene gjelder lovens garantiregler.

For å tilpasse forbrukerblankettene til lovendringen, har Standard Norge gjort endringer i byggblankett 3425, 3425 B, 3427, 3428 og 3429 B.

Det er på bakgrunn av flere henvendelser fra bransjen Standard Norge har tatt initiativ til ytterligere revisjon og modernisering av standardkontraktene til bustadoppføringslova. Målet er å revidere alle blankettene, men har i første omgang revidert Byggblankett 3427.

Byggblankett 3427 som gjelder kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført, er sendt på høring med høringsfrist 14. februar. Alle høringer i Standard Norge er åpne for enhver som ønsker å komme med innspill.

Et viktig mål med revisjonen av denne blanketten er å øke bruken av den ved salg av boliger under oppføring som skjer gjennom eiendomsmeglere.

Per Jæger fra Boligprodusentene er leder av standardiseringskomiteen som har utarbeidet forslaget. Komiteen består ellers av følgende medlemmer:

· Siw Linderud, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

· Ragnhild Krefting Kullerud, Byggmesterforbundet

· Hanne Nordskog-Inger, Eiendom Norge

· Cecilie Asak Oftedhal, Forbrukerrådet

· Henning Lauridsen, Norges Boligbyggelags Landsforbund

· Mia Ebeltoft, Finans Norge

· Ragnhild Aanerud, Boligprodusentenes forening/Skanska

· Silje Lindvig, Maskinentreprenørenes forening

· Henning Solheim, komitésekretær