Jan Eldegard Hjelle

En trippelvaksine for bygg og anlegg

Tenk om vi kunne vaksinere bygg- og anleggsnæringen mot mange av de tegn på sykdom vi ser- det hadde vel vært fantastisk? Vi kunne injisere motstandskraft slik at det ikke utviklet seg svart arbeid og useriøse forhold. Vi kunne sikre oss at prosjektene bare benyttet miljøvennlige løsninger og kanskje også økt produktivitet med mindre dødtid? 

Jan Eldegard Hjelle

Daglig leder
FABEKO

En slik trippelvaksine finnes ikke- eller kanskje gjør den det?

Betongnæringen vil nå utvikle slik kraft i prosjektene gjennom bransjeprogrammet som er kalt BETONGløftet og som ble omtalt på bygg.no tidligere i måneden.

Der den berømte Trippelvaksinen fra 1952 kjempet mot sykdommene kikhoste, difteri og stivkrampe, skal BETONGløftet kjempe for å vise bærekraftige løsninger for godt miljø, seriøsitet og lønnsomhet i bygg og anleggsprosjekter.

Det ropes på slike løsninger fra alle kanter men som oftest er det kun fokus på de enkelte utfordringene og ikke som en trippelvaksine. Det kan synes som om disse temaene oppfattes å være altfor spesialiserte for å kunne kombinere kravene. Miljørådgivere synes ikke å ha tilstrekkelig fokus på lønnsomhet i byggeprosessen og drift av bygg. Samtidig synes nok mange innkjøpere at pris er viktigere enn sosiale forhold ved innkjøpet.

Gjennom BETONGløftet vil betongbransjen sette målbare kriterier innen alle tre områder av bærekraft og teste dette ut i forbildeprosjekter sammen med byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører. Målet er å vise hvordan det grønne skiftet i praksis kan gjennomføres på en lønnsom og sosialt robust måte.

Eksempler er kriterier for hvor stor andel av arbeidsstyrken som skal ha relevante kompetansebevis samt krav til bruk av lærlinger. Kriterier for reduksjon av klimagassutslipp, ingen bruk av stoffer på Prioritetslisten samt riktig levetid med høy robusthet og lavt vedlikeholdsbehov, er naturlig å ha med i miljøkravene. Kriterier for produktivitetsforbedring med økt industrialisering og digitalisering er også viktige deler av programmet. Slike spesifiserte krav skal være oppfylt for at prosjektet skal være et forbilde i BETONGløftet. Dette er et løft for egen bransje men også et løfte til kundene; et løfte om at forbildeprosjektene skal gi viktige sprang mot bærekraftige bygg og anlegg.

For å lykkes med dette løftet, er det en forutsetning at vi har den kompetansen som trengs. Betongbransjen har jobbet langsiktig med å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i alle ledd. Et eksempler på dette er systemet med kompetansebevis som er utviklet av Betongopplæringsrådet, og som er beskrevet i en artikkel på bygg.no i sommer . Gjennom dette systemet blir mer enn 1000 kompetansebevis utstedt hvert år og er med på å sikre både kvalitet og seriøsitet i arbeidet. Det er også viktig å stimulere fagutdanningen blant unge. Betongbedriftene tar tak i dette slik vi kunne lese om fra Stange videregående skole i forrige uke. Betong Øst setter inn vesentlige ressurser med støtte fra Norconsult, Mapei, Norcem og Byggutengrenser for å tilby interessante praksisoppgaver for elever som har valgt yrkesfaglig fordypning i betong.

Flerfaglighet er også et sunnhetstegn. Det kan være interessant å lære mer om Trippelvaksine som senere år også er blitt navnet på MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder . Den første utviklingen av vaksiner var basert på en observasjon av at mennesker som hadde vært smittet med kopper, ikke fikk sykdommen på nytt.

Den moderne vaksineteknikkens far er den engelske legen Edward Jenner (1749–1823). Han hadde merket seg at budeier som var smittet med kukopper , som er ufarlig for mennesket, ikke fikk menneskekopper. Han begynte derfor å vaksinere mennesker med infisert materiale fra dyr som hadde kukopper. For de som fikk vaksinen, resulterte dette i nærmest full beskyttelse mot menneskekopper. Som en følge av Jenners eksperimenter ble det i Danmark-Norge allerede i 1810 innført tvungen koppevaksinering for alle.

Nå ønsker betongnæringen å utvikle en trippelvaksine for bygg- og anlegg. Målet er bærekraftige prosjekter- uten bivirkninger.