En stor andel farlige kjemikalier er feilmerket

En av fem farlige kjemikalier er enten feilmerket eller mangelfullt merket. Det viser Miljødirektoratets landsdekkende kontrollaksjon.

Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat-, sports-, hobby-, bil- og båtbutikker, ble kontrollert i Miljødirektoratets aksjon.

– Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Årets kontroll viser en bedring sammenlignet med en tilsvarende kontroll i 2015. Da ble det funnet feil ved merkingen på rundt 30 prosent av kjemikaliene, mens andelen i mai i år lå på 20 prosent.

– Det er gledelig at resultatene i år er bedre enn tidligere, men det er fortsatt en for stor andel av etikettene som har vesentlige mangler, for eksempel at etiketten ikke er på norsk, sier Veulemans.