Ringeriksbanen. Illustrasjon.

Ringeriksbanen. Illustrasjon.

Én milliard i ny låneordning til Nye Veier og Ringeriksbanen

Regjeringen vil gi driftskreditt på én milliard til Nye Veier og arbeidet med Ringeriksbanen.

Artikkelen oppdateres.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte klokken 12 mandag Støre-regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjett for 2022.

Her kommer det frem at regjeringen går videre med den forrige regjeringens forslag om å opprette en driftskredittordning for Nye Veier AS. Ordningen skal gjelde arbeidet med Ringeriksbanen, som er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss.

– Dette fikk vi greie på 1. oktober. Det betyr at prosjektet kan trekke på kreditt ved behov. Det gir større fleksibilitet, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier i en tekstmelding til Byggeindustrien.

Det er første gang Nye Veier har fått en ordning med driftskreditt. Regjeringen skriver at driftskredittordningen skal bidra til at selskapet har tilstrekkelig likviditet til å håndtere utbetalinger i gjennomføringsfasen.

– Ordningen er avgrenset til kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder. Planene til Nye Veier AS for det enkelte år må utarbeides basert på selskapet sine ordinære finansielle rammer, som for Ringeriksbanen består av statlige bevilgninger, skriver regjeringen.

Tilbakebetalingen av disponert driftskreditt skal dekkes innenfor det ordinære vederlaget som selskapet mottar for Ringeriksbanen.

– Driftskreditten skal settes inn på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank til det er bruk for den. Ved trekk på ordningen skal Nye Veier AS betale renter av lånet, opplyser regjeringen.

Den forrige samferdselsministeren Knut Arild Hareide kommenterte ordningen slik da han presenterte budsjettet 1. oktober i år:

– En driftskreditt betyr at Nye Veier enklere kan håndtere svingninger i bevilgningsbehovet til Ringeriksbanen. Det gir større forutsigbarhet, og bidrar til at pengene som staten betaler til Nye Veier raskere går dit de skal, nemlig til bygging av banen.