En god uke for seriøsitetsarbeidet

Byggenæringen har i lengre tid vært utsatt med tanke på arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Regjeringen har signalisert at dette er et viktig satsingsområde, men mange har savnet flere konkrete løsninger som virkelig vil utgjøre en forskjell i dette arbeidet.

Mandag lanserte regjeringen et nytt seriøsitetsregister og tirsdag ble det overlevert forslag til krav rundt den sentrale godkjenningsordningen. Disse to punktene bør være med på å gjøre det litt enklere for de seriøse og litt vanskeligere for de som jobber useriøst og bidrar til at det svarte markedet og arbeidslivskriminaliteten brer om seg.

Utviklingen av arbeidslivskriminaliteten og det svarte markedet har virkelig utviklet seg til å bli et stort samfunnsproblem i Norge, og som kan være med på å true velferdsstaten og arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. Store ressurser må derfor settes inn for å snu utviklingen. Viljen har for så vidt vært til stede hos de fleste aktører, men mens byggenæringen har hatt dette som prioritet nummer én, har man lenge etterspurt flere konkrete tiltak og midler fra regjeringens side. Derfor er det også gledelig at de to nye tiltakene som nå er kommet på bordet faktisk vil kunne utgjøre en forskjell.

Først og fremst kom det mandag på plass et nytt seriøsitetsregister. Dette er en ordning som tidligere er omtalt som modul 2 i det sentrale godkjenningsarbeidet - og som blant annet omfatter arbeider som utføres i ROT-markedet. Dette registeret skal i første omgang ta inn digitale opplysninger fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, men planen er at dette også skal videreutvikles. Håpet er selvsagt at dette nye tiltaket skal bidra å stanse de useriøse aktørene – og hindre at de kan sikre seg oppdrag i markedet. Det var byggenæringen selv som sto bak rapporten som nå har ledet til dette nye seriøsitetsregisteret – og det var en samlet næring som sto bak dette arbeidet. Her har selvsagt BNL og alle de andre organisasjonene god grunn til å være fornøyde med hva de har fått til - og ikke minst sørget for at Kommunal – og moderniseringsdepartementet har lyttet til innspillene.

Tirsdag ble det også kjent hvilke krav byggenæringen mener som må på plass for virksomheter som skal få sentral godkjenning. Bakgrunnen for arbeidet er endringene i byggesaksforskriften 1. januar i år hvor næringen varslet om utilsiktede negative konsekvenser, der kvalifiserte foretak har mistet eller ikke fått fornyet godkjenning. Nå skal man få på plass en ny og forbedret ordning som skal sikre at de kvalifiserte bedriftene får sine nødvendige godkjenninger – og dermed også bidra i seriøsitetsarbeidet. Det var DiBK som tirsdag fikk overlevert rapporten fra BNLs leder Jon Sandnes. Dette arbeidet har helt klart vært vanskelig og komplisert. For selv om store deler av byggenæringen står bak dette arbeidet, er det også flere organisasjoner som har trukket seg fra prosessen, og dermed ikke så bak forslaget, blant dem Arkitektbedriftene, RIF og Byggmesterforbundet. Det er selvsagt uheldig at ikke hele næringen kan stå bak forslagene i rapporten, og det er derfor liten tvil om at det har vært store diskusjoner innad i næringen. Håper er selvsagt at man kan klare å få å plass en løsning som enda flere kan stå bak. Om man får til dette vil bare tiden fremover vise.