En av tre i politiet forsøkt bestukket

En av tre norske polititjenestemenn har vært utsatt for forsøk på korrupsjon, viser en undersøkelse NRK har gjort.

30,4 prosent av polititjenestemennene her i landet svarer ja på spørsmål om de har blitt tilbudt penger av lovbrytere som ville slippe unna straffeforfølgelse. Har du noen gang, på grunn av din stilling i politiet, blitt utsatt for noe som du oppfattet som et forsøk på korrupsjon? var spørsmålet NRK stilte til alle landets polititjenestemenn. 826 personer, eller 30,4 prosent av dem som svarte, svarte ja på dette spørsmålet. At det er så mange som tror det er mulig å kjøpe seg fri fra en straffbar handling ved å tilby penger til politiet, overrasker meg. Det sier litt om samfunnsutviklingen. Det sier også litt om holdningene til folk flest når man tror man kan betale seg fri i et land som Norge, sier leder Arne Johannesen i Politiets Fellesforbund til NRK. På spørsmål om hvor stor verdi det var på bestikkelsen de ble tilbudt, svarte 68 prosent at det dreide seg om et beløp på under 10.000 kroner. 28 prosent svarte at beløpet var mellom 10.000 og 50.000 kroner. 5 prosent var blitt tilbudt beløp på over 100.000 kroner. Johannesen er redd for at flere har latt seg friste. Det ville være forferdelig naivt og dumt å tro at ikke det finnes de som tar imot og putter penger i egen lomme, sier han. Flere av de spurte i undersøkelsen tror at den interne justisen i politiet gjør at straffbare forhold begått av politifolk ikke blir rapportert. Ifølge Spesialenheten for politisaker er flere polititjenestemenn for tiden under etterforskning for «korrupsjonslignende forhold».