Nærmere 500.000 husstander vil ha fått smart strømmåler i løpet av 2016. Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

En av fem vil ha fått smart strømmåler innen utgang av året

Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året.

Halvparten av strømkundene får besøk av montør som installer ny måler neste år, ifølge nettselskapenes planer. Det betyr at 70 prosent av husholdningene skal ha fått en ny og smartere strømmåler før kalenderen viser 2018, skriver NVE på sine nettsider.

Nettselskapenes arbeid med å installere nye smarte strømmålere er i ferd med å skyte fart, viser tall NVE har hentet inn fra nettselskapene.

Alle husholdninger skal ha fått ny strømmåler innen 1. januar 2019. Totalt skal nettselskapene installere om lag 2,7 millioner smarte målere.

Bedre informasjon om eget strømforbruk

Med de smarte målerne blir det slutt på at strømkundene selv må lese av strømmen.

De nye målerne vil også gi forbrukerne bedre informasjon om strømforbruket, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av strømforbruk.

- Det er strømkundene som betaler for de nye strømmålerne over nettleien. De økte kostnadene tilsvarer om lag 1,5 øre per kWh. De aller fleste nettselskap vil imidlertid bruke de smarte målerne, som gir to-veis kommunikasjon mellom strømkunde og nettselskap, til å holde kostnadene til investeringer og drift av nettet nede. Lavere kostnader betyr lavere nettleie, skriver NVE på nettsidene sine.

Registerer feil og avvik

Smarte målere kan registrere og feilmelde avbrudd, jordfeil og spenningsavvik. Dette vil medføre større sikkerhet, hurtigere feilretting og økt kvalitet i strømnettet.