En ansvarlig byggenæring

Vi vil berømme representantene fra byggenæringen som nylig satt på hver sin side av forhandlingsbordet og som kom frem til et anbefalt forslag til ny tariffavtale.

Vi vet at det var harde tak og at det var nær konflikt. Men man maktet å ro det hele i land. Arbeidsgiverne vil selvsagt si at det ble en meget kostbar avtale, mens mange arbeidstakere sikkert ikke er helt fornøyd. Men man fikk i stand en avtale og det er etter vårt syn det viktigste. Det at verkstedoppgjøret kom i havn dagen før var selvsagt en medvirkende årsak. Fellesforbundet stod sentralt i begge oppgjørene. Vi er opptatt av at man moderniserer hele tariffavalen. Fortsatt er det punkter som vi mener er utgått på dato. Men vi håper og tror at tiden nå vil arbeide for en mer fleksibel avtale som opplagt vil være til fordel for alle parter. Vi vet at det i mange bedrifter er innført mer fleksible avtaler som også arbeidstakerne er meget fornøyd med. Nå er forhandlingene over i en rekke bransjer. Mange tunge forhandlinger gjenstår ikke minst i offentlig sektor og det er der vi tror at det store slaget vil stå. Kravene som er fremsatt er formidable. Til de mest militante grupperinger må vi bare minne om rentespøkelset. Kommer årets lønnsoppgjør helt ut av kontroll er vi redd for at vinningen fort går opp i spinningen. Da er det vel også fare for at de grupperinger som nå har fått et anbefalt forslag, vil røre på seg. Da er i tilfelle helvete løs. Ellers har byggenæringen gjennom BNL skrevet et brev til finansministeren hvor man ber om at noen punkter blir behandlet spesielt i forbindelse med revideringen av nasjonalbudsjettet. BNL krever bl a at man ser nærmere på følgende saker:

- at Husbankens låneramme økes med 2 milliarder kroner for 2002. - at lærlingetilskuddet opprettholdes som før. - at Tilskuddet til særskilt kostnadskrevende landslinjer bør opprettholdes som nå og justeres for pris og kostnadsvekst. Dersom ikke landslinjeordningen generelt kan opprettholdes, bør linjene for anleggsmaskinførere- og reparatører etableres som egne statsskoler. - at bilbeskatningsreglene revurderes. - at BIT-programmet bør få en tilleggsbevilgning på 40 milioner kroner for 2002

Dette er krav vi slutter oss helt og fullt til.