Moelven Industrier ASA sin nye fabrikk for produksjon av hvit trepellets. Foto: Moelven

EMIL-prisen 2020 til Moelven Industrier

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2020, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 11 juni, gikk til Moelven Industrier ASA.

I en pressemelding heter det at de ble tildelt prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor og har realisert en ny energisentral basert på fornybar energi og produksjon av pellets fra restprodukter fra sagbruksindustrien.

- På Moelven sitt anlegg på Soknabruket, som er landets største sagbruk med integrert høvleri, har de i praksis vist at de gjør tiltak i tråd med sine målsettinger, heter det i meldingen.

På Soknabruket har de nylig idriftsatt en ny energisentral med to biobrenselfyrte kjeler hver på 12 MW. Disse benytter eget restprodukt med bark og fuktig flis som fornybart brensel. Varmen benyttes som tidligere til tørking av trevirke, men nå også til tørking av sagflis for pellets-produksjon.

For å utnytte en større andel av sine restprodukter har bedriften investert i en trepelletsfabrikk med båndtørke for å tørke egen sagflis som gjør at flisen blir egnet for å produsere trepellets. På den måten får man utnyttet mer av bark og fuktig flis til tørkeformål, samt lokal utnyttelse av sagflisen. Anlegget kan produsere 80.000 tonn pellets hvert år.

Trepelletsmarkedet i Norge er lite og man har gjort en langsiktig avtale med en Svensk industriaktør om leveranse av hele årsvolumet.

EMIL-prisen ble i år delt ut for 38. gang.

Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.