I framtiden kan Elon Musk sine Starlink-satellitter gi mobildekning i grisgrendte strøk og når vanlige mobilmaster streiker. Foto: Carina Johansen / NTB

I framtiden kan Elon Musk sine Starlink-satellitter gi mobildekning i grisgrendte strøk og når vanlige mobilmaster streiker. Foto: Carina Johansen / NTB

Elon Musks Starlink-teknologi på full fart inn i Norge

Norske mobiloperatører ønsker gi kunder dekning med Starlink-satellittene til Elon Musk. Nkom sier teknologien kan styrke beredskapen i Norge.

Både Telenor, Telia og Ice undersøker mulighetene for å integrere satellittbaserte løsninger for mobilkunder. Da kan nordmenn få dekning i områder uten infrastruktur for mobildekning og når det vanlige mobilnettet er nede.

– I flere områder i Norge, og spesielt friluftsområder, er det ingen infrastruktur. Dette gjør det vanskelig å bygge mobilnett. I slike områder vil en liten basestasjon med satellittforbindelse være eneste alternativ for å skape sikker og god mobildekning, sier Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia i en pressemelding.

Både Telia og Ice gjennomfører tester med Starlink-satellittene til Elon Musk. Telenor har også planer om å gjennomføre tester med slike satellitter.

– Test av lav jordbane-satellitt står på planen. Vi vurderer teknologien primært til beredskapsbruk, som en backup-løsning, sier pressesjef Anders Krokan i Telenor til NTB.

Tusenvis av satellitter

Starlink-systemet består av tusenvis av satellitter som går lavt i bane rundt kloden. Det gjør at internettforbindelsen blir svært rask sammenlignet med vanlige satellitter.

– Starlink og tilsvarende løsninger kan derfor være et aktuelt beredskapsmessig supplement til mobil- og fastnett. Dette har vi sett i krigen i Ukraina, hvor Starlink har spilt en viktig rolle for å ivareta kommunikasjonsbehovet når bakkeinfrastrukturen har blitt skadd og ødelagt, sier Svendsen i Telia.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har undersøkt hvordan lavbanesatellitter kan styrke beredskapen på norsk mark. Fagsjef Alexander Iversen sier til NTB at teknologien er godt egnet for å raskt etablere midlertidig mobildekning der infrastruktur er skadd som følge av naturhendelser.

Kan ikke garantere internett

Samtidig understreker han at Starlink er en kommersiell løsning som ikke kan garantere internettforbindelse.

– Både satellitter, jordstasjoner og styringssystemer er plassert utenfor norsk territorium og jurisdiksjon. Disse løsningene vil derfor først og fremst være et supplement til de landbaserte elektroniske kommunikasjonsnettene, som er underlagt særskilte sikkerhets-, beredskaps- og kommunikasjonsvernskrav, sier Iversen.

For å ivareta viktige nasjonale strategiske interesser bygger derfor det statlig eide selskapet Space Norway egne norske satellittsystemer. For eksempel skal to Heosat-satellitter sørge for internett i Arktis nord for 65. breddegrad.