Ellen Solberg blir ny administrerende direktør i Selvaag Utleiebolig. Foto: Katrine Lunke

Ellen Solberg skal lede Selvaag Utleiebolig

Ellen Solberg er ansatt som administrerende direktør i Selvaag Utleiebolig. Hun kommer fra KLP Eiendom, der hun er direktør for kjøpesenterforvaltning. 

Ellen Solberg er jurist og bedriftsøkonom, og kjenner Selvaag fra før. Hun jobbet med forvalting av bolig- og næringseiendom fra 2002, og som advokat i Selvaagbygg fra 2004 til 2009, før hun begynte i KLP.

– Selvaag Utleiebolig er et spennende selskap. Jeg liker ambisjonen om å tilby gode hjem til dem som ikke kan eller vil eie sin egen bolig, det er i tråd med Selvaags verdier «omtanke og skaperkraft». Samfunnet er i endring, og jeg tror at mange fremover vil ønske seg den friheten det gir å ikke binde alle pengene sine i en egen bolig, sier Ellen Solberg.

Selvaag Utleiebolig leier ut nyere leiligheter og har nå 430 boliger utleid og 410 under bygging. Planen er å øke antallet betydelig.

– Jeg er glad for at Ellen vil lede denne viktige satsingen. Vi kjenner henne fra tiden i Selvaag Forvaltning og Selvaagbygg, og mener hun har det som skal til for å sikre den kvaliteten og veksten vi ønsker i Selvaag Utleiebolig, sier Frederik Selvaag.

Frederik Selvaag har vært administrerende direktør for selskapet siden det ble etablert i januar, og vil være styreleder når Ellen Solberg tiltrer 1. september.