-Det har vært artig å bygge noe konkret, og nå ser vi frem til å komme ut i arbeid sier Lewis Pennock og Simen Andresen Nordbostad fra VG2 bygg- og anleggsteknikk ved Skjetlein VGS, som sammen med faglærer Arve Karlstrøm har hatt det morsomt, lærerikt og spennende på arbeidsplassen

Elever bygde hus tettere enn passivhuskravet

Elever fra Skjetlein VGS har det siste skoleåret bygd et passivhus på oppdrag fra Melhus kommune i skoletida.

Boligen ble mål til et tetthetstall på 0,42, langt bedre enn kravet i passivhusstandarden. –Et tegn på godt og nøyaktig håndverk, sier faglærer Arve Karlstrøm. Karlstrøm har ledet arbeidet i samarbeid med Melhus VGS. Elevene sørger for betongarbeider, tømrerarbeider, rørlegger- og elektrikerarbeid, maling og til slutt skal anleggsgartneraspirantene sørge for tilgjengelige uteområder. Med andre ord skal elevene fra de to skolene levere en komplett bolig. Det er Norgeshus som har prosjektert boligen.

Elevene startet arbeidet med eneboligen i oktober 2013. Boligen som er oppført av elementer er på 66 kvadratmeter og er bygd i en etasje med plate på mark. Elementene er produsert på skolen og ble reist opp på byggeplassen i løpet av en lang skoledag.

-Elever med praktisk erfaring er etterspurt av næringslivet, og i tillegg har de en spisskompetanse på bygging av passivhus som vil bli kravet i byggeforskriften, sier Karlstrøm.

Prosjektet er en del av PAL (Passivhus, aktiv læring) som er støttet med kompetansemidler fra Husbanken og utviklingsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, som involverer til sammen fire tilsvarende prosjekter i fylket. Prosjektleder Erik Wang lot seg imponere av arbeidet elevene har utført.

- Jeg er imponert over at elevene har samarbeidet så godt på byggeplassen. Her har det åpenbart vært god planlegging i forhold til detaljene, sier Erik Wang, prosjektleder for PAL. Wang er svært fornøyd med den viljen rektorene på de to skolene har vist for at dette prosjektet ble realisert.

-Så har skolene fått gode råd fra Norgeshus underveis, sier Wang. 

Boligen vil bli ferdigstilt av et nytt elevkull fra høsten av. I alt har kommunen bestilt til sammen fem boliger av skolene, og kommunen er fornøyd med det arbeidet elevene har utført.