Eldre og bilig 2015

StedGøteborg, Sverige
ArrangørStatens seniorråd, Husbanken og NBBL
Fra19.10.2015
Til20.10.2015
TidspunktMandag kl 12.00 - tirsdag kl 13.00

En god bolig er avgjørende for en god alderdom. Denne konferansen tar for seg norske og svenske erfaringer hva gjelder tilpasning av boliger og måten vi bor på i en stadig økende eldregenerasjon.

Konferansen tar blant annet for seg standardisering av velferdsteknologi, stiller spørsmålet om bofelleskap er en aktuell boform for nordmenn og fastslår hvor viktig heis er for trivselen til beboere med funksjonsnedsettelser. De får muligheten til å leve et aktivt og sosialt liv.

Demenslandsby
Et spesielt prosjekt som blir trukket fram er en nederlandsk landsby bebodd av demente. Den er designet slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere. Her bor det 150 demente fordelt på 23 bokollektiv med tilgang til en kafe, en restaurant, butikk og underholdningstilbud.

Bærum kommune var nysgjerrig på konseptet fra Nederland, og etter en studietur i 2013 bestemte de seg allerede på flyet hjem for å satse på ideen. I 2014 startet de arbeidet med å tilpasse planlagte serviceboliger arkitektonisk. Målet er å få på plass en norsk landsby for demente på Dønski til 2018.

Representanter fra Bærum og Oslo kommune kommer på konferansen i oktober og presenterer sine erfaringer.

Boligen sentral for en god alderdom
Tilrettelagte boliger som dekker de behov den enkelte har blir sentral i framtidens eldreomsorg. I 2030 vil antall mennesker over 80 år ha økt med over 50 prosent. Rundt år 2050 snakker vi sannsynligvis om en tredobling.

Altfor ofte blir boligen utelatt når det snakkes om framtidens eldreomsorg. Tilrettelagte boliger som dekker de behov den enkelte har, blir sentralt dersom vi skal lykkes i årene som kommer. Arrangøren ser fram til en konferanse der boligen spiller hovedrollen når framtidens eldreomsorg skal diskuteres.

Påmeldingsfrist: 10. september

Program og påmelding