Per Helge Pedersen har vært redaktør for «En bastion i vest». Her får avtroppende styreleder i EBA Vestenfjelske, Arild Grønsdal, overrakt det første eksemplaret av jubileumsboken om foreningen som samler de organiserte entreprenørene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: EBA Vestenfjelske

EBA Vestenfjelske gir ut jubileumsboken «En bastion i vest»

EBA, Vestenfjelske avdeling, rundet 100 år i 2016. På årsmøtet i foreningen fredag 17. mars kunne bokens redaktør Per Helge Pedersen overrekke jubileumsboken om foreningen og entreprenørbedriftene i vest til avtroppende styreleder Arild Grønsdal.

«En bastion vest» gir i tekst og bilder over 200 sider leseren et innblikk i den historiske utviklingen i bygg- og anleggsbransjen som dokumenterer bakgrunnen for at boken har fått nettopp denne tittelen. Definisjonen på en bastion, som kommer av det italienske verbet for å bygge, er at den er en fremskutt plattform for artilleri i en festning. Fra bastionen kunne kanonene treffe mål i en større vinkel enn om de hadde stått inne i muren. Således dannet bastionen både en forsvarslinje og ga bedre rom for offensive militære fremstøt.

«Om ikkje foreningen har vore like slagkraftig i alle dei hundre åra ho har bak seg, gjev definisjonen eit godt bilete av verksemda til EBA Vestenfjelske i moderne tid», skriver Arild Grønsdal i forordet.

«Kjerneoppgåvene våre er å stå opp for og forsvare det organiserte arbeidslivet, og å jobbe offensivt for utdanning og rekruttering av fagarbeidarar til verksemdene. Vi gler oss stort over at målretta innsats for å skaffe fleire gode hovud og hender til bransjen gjev resultat, og vi kan óg sjå framgang i kampen mot useriøse aktørar», skriver han videre.

«Å kjenne si historie er ein viktig føresetnad for at dette arbeidet kan førast vidare med suksess. Av den grunn har foreininga satsa mykje på at «En bastion i vest» vert ei kilde til læring og inspirasjon – både for dei som er aktive i næringa i dag og for dei som kjem etter oss», legger han Grønsdal til.

Førsteopplaget av jubileumsboken er trykket i 500 eksemplarer. Boken er utformet av grafisk designer Rune Sørlie i Byggeindustrien/Bygg og Anlegg Media AS og trykket hos Bodini i Bergen.

Rune Karlsen i Veidekke Entreprenør i Sogn og styremedlem i EBA Vestenfjelske får signert sitt eksemplar av «En bastion i vest» av redaktøren for boken, Per Helge Pedersen. Foto: EBA Vestenfjelske