Arrangementet fant sted på Klimahuset på Tøyen. Ill. Lund Hagem/Atelier Oslo

Bygg og eiendom – den glemte klimakjempen - se arrangementet i opptak her

Bygg Arena Arendal ved Grønn Byggallianse inviterte mandag næringen og politikere til debatt om den glemte klimakjempens muligheter på Grønn digital Arendalsuke. Se arrangementet i opptak her.

Bygg- og eiendomssektoren kan redusere utslipp med over 5 millioner tonn CO2 per år, tilsvarende årlige utslipp fra over 2,3 millioner bensinbiler. Det jobbes hardt i næringen med å omstille seg, men for å få opp farten ytterligere må myndighetene sterkere på banen.

Programleder for debattenvaer Sverre Tiltnes som er prosjektleder for Bygg Arena Arendal som Statsbygg deltar i. Det ble innlegg ved Katharina Th. Bramslev (daglig leder i Grønn Byggallianse), Mathis Grimstad (administrerende direktør Stor-Oslo Eiendom) og kommunal- og moderniseringsminister minister Nikolai Astrup. Til debatt møttes ministeren Espen Barth Eide (Ap, nestleder i energi- og miljøkomiteen), Lars Haltbrekken (SV, energi- og miljøkomiteen), Mathis Grimstad (Stor-Oslo eiendom), Jon Sandnes (adm. direktør BNL/EBA og Ståle Rød (konsernsjef Skanska Norge).