EBA lanserer eget kurs for formenn og arbeidsledere

I februar 2019 lanseres et helt nytt kursopplegg for arbeidsledere og formenn. Formannskolen skal gi deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en formann fra start til slutt i et prosjekt.

Det skriver Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i en pressemelding torsdag.

Etter å ha kjørt et pilotkurs i høst med evaluering og forbedringer, sier foreningen seg klar til å lansere kurset, som skal gå over tre samlinger i løpet av våren.

Les mer om Formannskolen her.

– Dette er et helt nytt kurs. Vi har gjennom årene hatt mange fornøyde deltakere på Anleggslederskolen, og har fått flere henvendelser fra medlemsbedrifter som ønsker å heve lederkompetansen for formenn og arbeidsledere også. Vi er derfor veldig glade for å kunne lansere dette kurstilbudet nå. Gjennom Formannskolen og Anleggslederskolen har vi nå kompetansehevende tilbud til de ledernivåene som hver dag skal sørge for at bedriftene oppnår positive resultater i prosjektene. Formannskolen har fokus på prosjektgjennomføringen, og kan bygges på med lederutviklingskurs for bas, formann og arbeidsleder, sier EBAs leder for HMS og Entreprenørskolen, Lene Jønsson.

Formannskolen går over tre samlinger på til sammen seks dager, og skal gi formenn og arbeidsledere en oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper, samt forståelse av beskrivelsestekster etter NS 3420 og Prosesskoden. Kurset legger også stor vekt på produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetsstyring, heter det i meldingen.

Foreleserne fra kurset har bred og lang byggenæringen og med praktisk ledelse av prosjekter, skriver EBA. For spesifikke tema benyttes forelesere med bred erfaring og engasjement innen sine respektive områder.

Siste frist for påmelding er 8. januar 2019.