E6-utbyggingen mellom Frya og Sjoa blir én milliard kroner dyre enn  beregnet. Dette bildet er fra Frya-Vinstra, en kontrakt der Statens vegvesen imidlertid traff godt med kostnadskalkylene (foto: Jørn Hindklev).

E6 gjennom Gudbrandsdalen blir én milliard dyrere

Statens vegvesen mener et hett entreprenørmarked er årsaken til at kostnadene for ny E6 mellom Frya og Sjoa blir én milliard kroner dyrere enn forventet.

Det er avisa GD som onsdag presenterer nyheten. Statens vegvesen mener årsaken er sammensatt, men retter likevel pekefingeren mot et presset entreprenørmarked.

─ Siste kontrakt som ble inngått, Vinstra-Sjoa, ble 30 prosent dyrere enn beregnet og endte på 1,59 milliarder. Mye fordi entreprenørmarkedet er under press for tida. Det er mer enn nok å gjøre. Firmaene kan velge og vrake i oppdrag med priser deretter, sier prosjektleder Øyvind Moshagen til GD.

─ Markedet er et usikkerhetsmoment

Han påpeker at det er en vanskelig og nesten umulig oppgave å treffe klokkerent med kalkylene i planleggingsfasen.

─ Markedet har vært påpekt som et stort usikkerhetsmoment hele tida. Jeg mener vi har hatt fornuftige kalkyler hele vegen, det viser ikke minst anbudet på Frya-Vinstra hvor vi traff veldig godt. Men i det siste har markedet utviklet seg mye raskere enn antatt og vi var sånn sett uheldige og traff en «topp». Det fordyrer, sier han til avisa.

Moshagen sier til Byggeindustrien at Statens vegvesen hadde dårlig timing med utlysningen av kontrakten Vinstra – Sjoa høsten 2013.

─ Vi kom sist i køen av fire store milliardutlysinger og flere store aktører falt fra underveis i prosessen. Blant annet kastet Hæhre Entreprenør og Bilfinger kortene i vår anbudsprosess. Begge disse firmaene har kort tid etter fått milliardentrepriser. Dette illustrerer markedet godt med henhold til svingninger, kommenterer han.

nrk.no melder at det opprinnelige budsjettet for Frya-Sjoa-utbyggingen var på 5 milliarder kroner. Det betyr en kostnadsoverskridelse på ca. 20 prosent.

Statssekretær Bård Hoksrud vil ha fullt trykk på videre E6-utbygging i Gudbrandsdalen og tror ikke de kraftige fordyrelsene får konsekvenser for videre framdrift i prosjektet.

– Det er ikke noe som tyder på det. Vi ønsker fortgang i vegutbyggingen, ikke utsettelser, kommenterer han til GD. Hoksrud var imidlertid ikke kjent med saken før avisa tok kontakt.

Staten vil ta det meste av ekstrakostnadene, men fordyrelsene vil medføre at bilistene får en ekstraregning på 123 millioner kroner. Det betyr 4-5 kroner høyere bompengesats enn først antatt på strekningen Ringebu-Otta.

Moshagen nevner også «ytre faktorer» som årsak til at det nå blir en bom i forhold til kostnadsberegningene. Han sier til GD at flom og nedbør er eksempler hvor det har kommet nye krav som gjelder for hele strekningen i Gudbrandsdalen.

─ Pluss på moms til slutt og det blir store summer av det, sier han. 

Vekslende marked

Prosjektsjef i Implenia, Trond Johansen, bekrefter til GD at det er stor virksomhet for tiden og at det kan være vanskelig å beregne priser.

– Markedet svinger, eller er vekslende, vil jeg vel heller si. På en del områder kan det bli dyrere, på andre områder billigere. Jeg vet blant annet at det er en del ledig kapasitet i forhold til tunnelutbygging for tida. Generelt er Vinstra-Sjoa en stor jobb som skal gjøres på kort tid. Det er ikke så enkelt å beregne sånne kostnader på forhånd. Det ble gitt tre anbud på jobben, en var dyrere enn oss, den andre noenlunde lik, sier Johansen til GD.