Dette er tidenes største veikontrakt

AF Anlegg har kommet godt i gang med utbyggingen av E6 Vinstra-Frya. Prosjektet har en verdi på nesten halvannen milliard kroner, og er den største veikontrakten i Statens vegvesens historie.

I tillegg til 18 kilometer ny E6 skal det bygges 10 kilometer lokalvei og to kilometer gang- og sykkelvei, en 4,3 kilometer lang tunnel og om lag 20 betongkonstruksjoner i vegprosjektet E6 Frya-Vinstra.

Startskuddet for prosjektet gikk i juni og den nye vegen skal åpnes senhøsten 2016.

Men før snora er klar til å klippes, skal det legges ned over en million arbeidstimer.

Se vår bildekarusell fra prosjektet.

Du kan lese mer om utbyggingen av E6 Vinstra-Frya i Byggeindustrien nummer 16.