Byggestarten på E6 Vinstra-Sjoa ble markert ved munningen til det som blir Teigkampentunnelen. Til stede på markeringa var ordfører og planutvalg i Nord-Fron, byggherren Statens vegvesen og entreprenøren E6 Implenia Aurstad. (Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen)

E6 Vinstra-Sjoa-utbygging i gang

Den første salven på gigantprosjektet er sprengt. Nå forventer lokalsamfunnet at utbyggingen vil gi positive ringvirkninger for Nord-Fron.

- Nå er vi i gang med utbygginga av E6 Vinstra-Sjoa - dette er en merkedag, sa en fornøyd prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen etter at byggestarten på den 16 kilometer lange E6-strekningen gjennom Nord-Fron hadde blitt markert med ei dynamittsalve.

Det er Statens vegvesen melder om salven som ble sprengt i sørenden av det som blir den 3,6 kilometer lange Teigkampentunnelen.

– Når bilistene nordfra kommer ut av tunnelen vil de få flott utsikt utover Gudbrandsdalen og Vinstra, sa Moshagen.

Sammen med representanter fra Statens vegvesen og entreprenøren E6 Implenia Aurstad, overvar ordfører Olav Røssum og planutvalget i Nord-Fron byggestartmarkeringa.

Ordfører Røssum ønsket byggherre og entreprenør til lykke med dagen.

– Dette er en milepæl og en stor dag også for oss i Nord-Fron, sa han. – Vi merker allerede ringvirkninger av utbygginga, og vi vil legge til rette for at samarbeidet med Implenia Aurstad og Statens vegvesen blir godt de to-tre årene utbygginga varer. Målet vårt er at den nye vegen skal være et sterkt veksttilskudd til kommunen vår.

650 anleggsarbeidere

E6 Vinstra-Sjoa er andre hovedentreprise på utbygginga av strekningen E6 Frya-Sjoa. Sommeren 2013 startet entreprenøren AF bygginga av første hovedentreprise, E6 Frya-Vinstra. Begge entreprisene skal være ferdige senhøsten 2016.

Med anleggsstarten i dag, er hele den 34 kilometer lange strekningen fra Frya til Sjoa under utbygging. Totalt er ca. 650 anleggsarbeidere i sving. I tillegg er en god del lokale leverandører av varer og tjenester direkte involvert i utbygginga.

Langs utbyggingsstrekningen har AF og Implenia Aurstad opprettet hver sin boligrigg til sine ansatte. Hver av riggene har plass til bortimot 200 arbeidere. I tillegg har de leid rom til sine ansatte på hoteller og andre overnattingssteder i området. Anleggsvirksomheten skaper verdier i lokalsamfunnene, ringvirkningene blir store.