Arkivfoto.

Frykter ny storflom i Innlandet

Stort snøfall de siste ukene skaper frykt for hurtig smelting og ny storflom i Innlandet.

– Det er klart vi er bekymret når vi ser disse snømengdene, men jeg må understreke at det er hastigheten på snøsmeltingen som er det avgjørende, sier Stein Nordvi, som er regionsjef i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for Hedmark og Oppland til NRK.

Dersom vi får en kald og sein vår som plutselig slår om til varme, vil det komme mer vannmasser enn om varmegradene kommer gradvis.

– I vårflommen er Gudbrandsdalen mest utsatt, men også høyfjellet rundt Østerdalen bidrar sterkt i nedslagsfeltet til Glomma og Trysilelva, sier Nordvi til NRK.

Etter vårflommen i 2013 ble E6 delvis ødelagt, og gjenoppbygningen en rekke steder er fortsatt ikke fullført