Du har mail

E-post er et de mest vanlige og mest brukte arbeidsverktøyene i norsk næringsliv - også i byggenæringen. Hver eneste dag strømmer det inn med mail i innboksen - og ikke alle er av det vennligsinnede slaget.

Enkelte får daglig hundretalls mail i innboksen – og mail blir nå stadig oftere brukt for å forsøke å svindle folk i en jobbsituasjon. Du kan få en tilsynelatende normal mail, kanskje til og med fra en du kjenner, en kollega eller en sjef – og der kan det for eksempel stå at du skal betale ut en sum til den og den kunden eller samarbeidspartner. Men det kan da være at denne mailen er svindel – og at personer har kommet seg inn i systemet og sender mail på både vegne av deg eller kollegene dine. Dette kan være svindelforsøk som kan være vanskelig å oppdage - i hvert fall om man ikke leser mailen skikkelig. Dessverre er det mange som blir svindlet – og ifølge sikkerhetsselskapet KnowBe4s er byggenæringen den næringen i Norge som oftest blir lurt av svindlerne. KnowBe4s har 18.000 bedriftene globalt som benytter seg av deres tjenester for benchmarking og kursing innen datasikkerhet, og her blir cirka 30 prosent lurt av mailsvindlere. I byggenæringen er andelen 37 prosent. I Norge er også byggenæringen den næringen som er dårligst i klassen – og er mer tilbøyelige til å åpne vedlegg, klikke på linker og på den måten utsette arbeidsgiverne sine for større trusler.

Vi får også med jevne mellom meldinger fra virksomheter som på ulike måter blir forsøkt svindlet - og det er tydelig at byggenæringen er attraktive for mange med uærlige hensikter. Det er ikke veldig overraskede, med tanke på at det i byggenæringen er høye omsetninger og mange transaksjoner mellom en rekke ulike selskaper. Det er få næringer hvor det er så mange ulike typer selskaper og produkter involvert, som i et større utbyggingsprosjekt. Dessuten er det også mange ulike mennesker involvert, og det er ofte en hektisk hverdag med korte tidsfrister og press på å bli ferdig med prosjekter. Dermed kan det sikkert gå litt for raskt når man går gjennom innboksen innimellom, og noe får overført penger som slett ikke skulle hatt dette.

For å unngå problematikken er det selvsagt i stadig større grad viktig å ha strenge og oppdaterte interne retningslinjer på plass med tanke på bruk av e-post og andre IT-løsninger. Er man usikker må man ta en ekstra sjekk – og det er faktisk ikke alltid slik at det man leser er noe man kan stole på – uansett hvor eller hvem det kommer fra. De som er ute etter å svindle blir stadig flinkere - og det er selvsagt viktig å ha oppdaterte sikkerhetssystemer installert – men like viktig er det at hver enkelt ansatt er sitt ansvar bevisst – og det er selskapenes oppgave å sikre at de ansatte har den nødvendige informasjonen og kunnskapen tilgjengelig. Antall angrep vil nok dessverre ikke gå ned i tiden fremover.