DSB: Mye slurv i sprengstoffbransjen

DSB-inspeksjon avslørte avvik på 70 prosent av 180 sjekkede sprengstofflager.

På oppdrag fra DSB har Morgan Kvilten og Dan Stensvik reist rundt i landet i 2015 for å motivere til økt årvåkenhet, påpeke forbedringer og lovbrudd blant dem som håndterer sprengstoff. Inspektørene har funnet alt fra små til grove, alvorlige feil.

– DSB sluttførte i januar en analyse av sikkerhetstilstanden på eksplosivområdet. I den forbindelse ble det sendt ut en spørreundersøkelse til sprengningssertifikatinnehavere. Ett av spørsmålene var om eget eller leid eksplosivlager var iht regelverket. 93 prosent svarte at alt var i orden, men tallene viser at 70 prosent av de omtrent 180 sprengstofflagrene vi besøkte hadde alvorlige avvik, sier Stensvik i en pressemelding.

Både Stensvik og Kvilten har bakgrunn som bergsprengere og bergsprengningsledere, men sa opp jobbene sine for å bli inspektører for DSB.

I de 180 lagrene inspektørene har besøkt, har de fleste avvikene gått på slurv med alarm, for dårlig låssystemer og manglende godkjent brannslokkingsapparat. Noen hadde heller ikke oversikt over hvor mye sprengstoff som lageret oppbevarer.

I fire tilfeller lå tennere og sprengstoff sammen, som kan føre til alvorlige ulykker.

84 av lagrene eksisterte ikke, da eier har ikke har meldt fra til DSB om at lageret er avviklet.

– De fleste avvikene går rett og slett på slurv og rot, sier Stensvik.

Ved grove feil har virksomhetene fått frist på 14 dager til å rette opp.

– Samtlige fikset avvikene god margin. Det har vært veldig bra.

Avdelingsleder for eksplosivsikkerhet i DSB, Siri Hagehaugen sier at aksjonen har gitt DSB mye nyttig informasjon å jobbe med videre.

– Nå er det viktig å planlegge og gjennomføre tilsynsarbeidet videre, så vi kan ta vare på det gode arbeidet som er gjort, sier Hagehaugen.

Inspektørene fikk en brå start på oppdraget da de i februar stoppet sprengningsarbeidet i Eiganestunnelen i Rogaland med umiddelbar virkning. Årsaken var at personene som ladet salvene ikke hadde sertifikater eller godkjenning.

DSB avdekket også flere alvorlige lovbrudd og politianmeldte én av entreprenørene.

– Det viktigste vi ønsker å oppnå med denne aksjonen er å få aktørene til å forstå det endrede trusselbildet vi har i Norge. Å hindre eksplosiver fra å komme på avveie er svært viktig, sier Hagehaugen.