Dronningen åpner Hålogaland Teater

Fredag 4. november foretok H.M. Dronningen den offisielle åpningen av nybygget for Hålogaland Teater.

- Regionteateret har fått et moderne teater som i europeisk sammenheng skiller seg ut, med sine tekniske finesser, fleksible løsninger og ikke minst den flotte kunsten, sier Øivind Christoffersen, administrerende direktør i Statsbygg. Øivind Christoffersen overleverer bygningen til Kultur- og kirkedepartementet ved statsråd Trond Giske, Troms Fylkeskommune ved fylkesordfører Ronald Rindestu og Tromsø Kommune ved ordfører Herman Kristoffersen. Ordføreren leverer bygningen videre til Tor Lægreid, styreleder ved Hålogaland Teater. Teateret Med det nye teateret får skuespillere og ansatte de beste forutsetninger for å lage spennende teater. Hovedsalen rommer 330 publikumsplasser, og i den lille salen er det plass til 130 gjester. Scener og tribuneløsninger kan bygges om og tilpasses den enkelte produksjon. Saler og scener er dessuten utformet med tanke på at skuespillere skal få god kontakt med publikum. Bak sceneområdet er det bygget prøvesal, snekker- og maleverksted, smie, systue, kostymelager og moderne garderober for skuespillerne. - Statsbygg har vært opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for alle som skal jobbe ved teateret enten de arbeider på scenen eller bak i kulissene, sier Christoffersen. Det nye teateret ligger ved Tromsøysundet sør for sentrum av byen. Bygget har et samlet bruttoareal på 5100 kvadratmeter, og fasaden er kledd i mørk halvblank teglstein. Byggeprosjektet Statsbygg har hatt et godt og nært samarbeid med teateret under hele byggeprosessen. Prosjektet er levert til avtalt tid og budsjett, med en prosjektkostnad på 260 millioner kroner. Teateret er tegnet av Vulkan Arkitekter AS. Byggearbeidet startet i desember 2003 og teateret ble ferdigstilt i juni 2005. Kunstnerisk utsmykning På Teaterplassen har Inghild Karlsen og Bo Bisgaard laget skulptursamlingen De Syv Musene og Teatermaskottene, som ønsker publikum velkommen. Teglsteinsveggen En midtsommernatts drøm av Inge Pedersen pryder inngangspartiet og fasaden ut mot teaterplassen, mens Martine Linge har utsmykket foajeen med 30 dreide elementer i ask som er innfelt i trepanelet. Arbeidet har hun kalt for Oscenare, og med det knytter hun en diskret forbindelse mellom foajeen og sjøen utenfor. Hålogaland teater - er regionteater for Troms og Finnmark. Teateret har ca. 40 ansatte.