Prosjektleder for Teknologidagene, Camilla Nørbech-Aronsen og fungerende FoU-leder Ole Kristian Sørlie. Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen

Drar fram framkommelighet under Vegvesenets Teknologidager

Hvordan påvirkes hverdagen vår av god eller dårlig framkommelighet, og hva betyr framkommelighet for samfunnssikkerhet og verdiskaping?

Disse spørsmålene er konstituert vegdirektør Bjørne Grimsruds oppspill til Teknologidagene i Trondheim 21.-25 oktober.

Konferansens første dag tar for seg utfordringer og konsekvenser knyttet til framkommelighet i land og by. Geir A. Moe (Norges lastebileierforbund), Susanne Nordbakke (Transportøkonomisk institutt), Svein Bråthen (Høgskolen i Molde paneldebatt) og Tomas Levin (Statens vegvesen) er blant innlederne og debattørene Teknologidagenes åpningssesjon.

Framkommelighet er felles mål
- God framkommelighet er et felles mål for alle oss som jobber innen samferdsel og transport. I bunn og grunn handler det om å få folk og varer trygt fram. Med økte klimautfordringer, rivende teknologisk utvikling og mange aktører i transportsektoren synes jeg det er spennende at vi på Teknologidagene kan løfte fram et av våre kjerneområder, nemlig framkommelighet, sier fungerende Ole Kristian Sollie som leder FoU-staben i Statens vegvesen i en pressemelding. 

Bredt faglig program
Det er 16. gang at Statens vegvesen arrangerer Teknologidagen i Trondheim. Både programomfang og deltakerantall har økt år for år.

Teknologidagene retter seg mot fagfolk og andre med samferdselsinteresse fra både forskningsmiljøer, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, departement og etater.

I løpet av uken lover Statens vegvesen et dypdykk i det siste ny når det gjelder utfordringer, teknologi og resultater knyttet til tema som smart vedlikehold, nullutslippsmålene for kjøretøy, klimatiltak i prosjekter, bruvedlikehold, smart og bærekraftig mobilitet, nytteberegninger av Ferjefri E39 og Nasjonal vegdatabank.