Erling Dokk Holm.

Dokk Holm: Kjøpesentre bør reguleres som offentlige rom

Det er problematisk at kjøpesentrene bestemmer over lokalene mellom butikkene. Løsningen er å regulere kjøpesentrene som offentlige rom, mener forsker Erling Dokk Holm.

I en rapport som Handel og Kontor la fram under Arendalsuka, kommer det fram at kjøpesentrene har nektet politiske partier å dele ut materiale inne i senterlokalene, skriver Aftenposten.

– Disse situasjonene illustrerer hvilken makt kjøpesentrene har fått i Norge, sier byforsker Erling Dokk Holm til avisen.

Ifølge rapporten står landets kjøpesentre for over en tredel av all detaljomsetning i landet.

– Lokaldemokratiet er allerede under et veldig press. Når kjøpesentrene bestemmer over lokalene mellom butikkene, illustrerer dette hvor problematisk det er med denne type butikkstruktur, sier forskeren.

Han sammenligner situasjonen i kjøpesentrene med en vanlig bysituasjon der det er de offentlige reglene som gjelder.

– Kjøpesentre er privat grunn. Men disse eksemplene illustrerer at et lovverk som sier noe om offentlighet som et viktig element i samfunnet, det burde vi ha. De burde reguleres som offentlig rom, sier Dokk Holm som i første omgang oppfordrer lokalpolitikerne til å gå i dialog med kjøpesentrene i nærområdet med mål om å få på plass noen retningslinjer.