Dødsulykke i Kristiansand medførte 360.000 kroner i forelegg

Arbeidsgiveren og gårdeierne er bøtelagt med til sammen 360.000 kroner etter at en 35-åring døde i en klemulykke i Kristiansand sommeren 2018.

Mannens arbeidsgiver må ut med 300.000 kroner for flere brudd på arbeidsmiljøloven. Begge gårdeierne fikk et forelegg på 30.000 kroner, skriver Fædrelandsvennen.

Arbeidsgiveren har foreløpig ikke vedtatt forelegget. Det har gårdeierne.

Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid i en nesten fire meter dyp grøft der det skulle legges en ny kloakkledning. Anleggsarbeideren jobbet med å rydde vekk den resterende sandmassen fordi grøften var for dyp for gravemaskinen.