Disse vil bli regionvegsjefer

En rekke stillinger har blitt lyst ut i Statens vegvesen den siste tiden. Mest spennende er søkerne til regionvegsjefstillingene. Listen finner du her.

REGION ØST Sidsel Sandelien (57), vegsjef, Statens vegvesen Oslo Per Morten Lund (45), avdelingsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Jan Inge Aasen (45), underdirektør, Skattedirektoratet Olav Sætre (55), vegsjef, Statens vegvesen Østfold To søkere ønsker konfidensiell behandling. REGION SØR Bjørn Cato Hustvedt (56), vegsjef, Statens vegvesen Telemark Andreas Setsaa (56), vegsjef, Statens vegvesen Vest-Agder (p.t. Oppland) Olav Ellevset (55), vegsjef, Statens vegvesen Aust-Agder (p.t. Ministry of Works, Tanzania) Knut Robøle (34), faglærer fysikk, Intensivgymnaset i Bergen Ola Olsbu (40), samferdselssjef , Aust-Agder fylkeskommune Olav Sætre (55), vegsjef, Statens vegvesen Østfold To søkere ønsker konfidensiell behandling REGION VEST Ole Christian Torpp (59), vegsjef, Statens vegvesen Hordaland Øivind L. Søvik (60), utbyggingssjef, Statens vegvesen Hordaland Ivar Horvli (51), professor, Institutt for veg- og jernbanebygging, NTNU Knut Robøle (34), faglærer fysikk, Intensivgymnaset i Bergen Bengt Drageset (49), avdelingsleder, GFSAT Ingrid Bjørkum (45), ass. fylkesmann, Sogn og Fjordane Audun Aaland (47), tunnelsjef, Statens vegvesen En søker ønsker konfidensiell behandling REGION MIDT_NORGE Elisabeth Schjølberg (45), utbyggingssjef, Statens vegvesen Akershus Arne Magne Feragen (52), utbyggingssjef, Statens vegvesen Sør-Trøndelag Ivar Horvli (51), professor, Institutt for veg- og jernbanebygging, NTNU Ingvar Tøndel (58), vegsjef, Statens vegvesen Nord-Trøndelag Olav Kåre Fuglem (54), utbyggingssjef, Statens vegvesen Nord-Trøndelag REGION NORD Elisabeth Schjølberg (45), utbyggingssjef, Statens vegvesen Akershus Torbjørn Naimak (53), prosjektleder, Statens vegvesen Vegdirektoratet Stein Johansen (40), utbyggingssjef, Statens vegvesen Troms Arne Løvmo (61), vegsjef, Statens vegvesen Nordland Harald Rostad (43), produksjonssjef, Statens vegvesen Nordland Søkere til direktørstillinger i Vegdirektoratet 2. april var søknadsfristen for tre direktørstillinger i Vegdirektoratets nye organisasjon, som skal tre i kraft 1. januar 2003. Søkerlisten ser slik ut: PLAN- OG UTBYGGINGSDIREKTØR Per Morten Lund (45), avdelingsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Tore S. Ljunggren (50), etatsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Lars Aksnes (54), avdelingsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet C. Henrik Lund (57), prosjektleder, Follo sykehus TRAFIKKDIREKTØR Finn Harald Amundsen (56), avdelingsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Eva Solvi (46), vegsjef, Statens vegvesen Buskerud Helen Aagot Wigdel (56), vegsjef, Statens vegvesen Hedmark Taale Stensby (45), trafikksjef, Statens vegvesen Hedmark En person ber om konfidensiell behandling. SIKKERHETS- OG TEKNOLOGIDIREKTØR Trond Holtvedt (39), administrasjonssjef, Statens vegvesen Akershus Tore S. Ljunggren (50), etatsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Elisabeth Schjølberg (45), utbyggingssjef, Statens vegvesen Akershus Arne Morten Holmeide (47), avdelingsleder, EloGIStics Helen Aagot Wigdel (56), vegsjef, Statens vegvesen Hedmark Knut Aksel Aarnes (36), senioringeniør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Kjell Inge Davik (35), produksjonssjef, Statens vegvesen Vest-Agder Tolv vil lede ny enhet i Trondheim Som en del av Statens vegvesen omorganisering skal det opprettes en egen kompetanseenhet i Trondheim, underlagt Sikkerhet- og teknologiavdelingen i ny organisasjon. Tolv personer har søkt lederstillingen. SØKERLISTE: Lars-Erik Bømå (55), selvstendig konsulent Dag Bertelsen (58), seniorforsker veg og samferdsel, SINTEF Tore Hoven (48), trafikksjef, Statens vegvesen Sør-Trøndelag Roar Hagestuen (39), omdelingssjef i Sør-Trøndelag Jørn Eliassen (31), prosjektingeniør, Svedala AS Randi Kristine Slind (47), organisasjonskonsulent, Nidar AS Ivar Horvli (52), professor, Institutt for veg- og jernbanebygging, NTNU Stein Mjøen (47), NTNU Ingvar Tøndel (58), vegsjef, Statens vegvesen Nord-Trøndelag Birger Elvestad (53), næringssjef, Trondheim kommune Siri Hustad (37), senioringeniør, Statens vegvesen Sør-Trøndelag En person ber om konfidensiell behandling