Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Disse unntakene gjøres for kravene til fag- og svenneprøven

For våren 2020 kan læretiden avkortes, og det gis dispensasjon fra prøvenemndas krav til tilstedeværelse under fag- og svenneprøven.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra noen av kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre planlagte fag- og svenneprøver denne våren, skriver departementet i en pressemelding torsdag.

– Vi har også endret forskriften slik at elever gis rett til vitnemål uten eksamen, sier kunnskapsminister Guri Melby i pressemeldingen.

Ingen skal havne bakpå

– Bakgrunnen for endringene er målet om at færrest mulig blir forsinket i opplæringsløpet som følge av korona-viruset. Vi skal tilbake til mer normale tilstander så raskt som mulig, men enn så lenge vil jeg gjøre alt jeg kan for at ingen skal havne bakpå i opplæringsløpet sitt, fortsetter Melby.

Regjeringen har tidligere bestemt at alle eleveksamener avlyses våren 2020. For at elever skal få rett til vitnemål uten eksamen, har kunnskapsministeren fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven, og forskrift til friskoleloven. Kunnskapsministeren har også fastsatt en midlertidig adgang til å avkorte læretiden. I tillegg har Kunnskapsministeren fastsatt en midlertidig adgang til å gjøre unntak fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse under fagprøver, svenneprøver, praksisbrevprøver og kompetanseprøver. Endringene trådte i kraft 30.april.

Flere unntak

Dispensasjon fra eksamen og avkortning i læretiden gjelder for våren 2020. Dispensasjon fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse gjelder ut året.

Dette er unntakene som gjøres:

  • Midlertidig unntak fra kravet om å fullføre læretiden etter bestått prøve.
  • Midlertidig unntak fra kravet til omfang av opplæring i bedrift før man kan oppmeldes til prøven for de som har vært permittert eller oppsagt. Kandidaten må samtykke til tidlig oppmelding.
  • Midlertidig unntak fra kravene om at hele prøvenemnda er til stede.
  • Unntak fra vitnemålskravene for elever som ikke får gjennomført eksamen på grunn av covid-19. Unntaket gjelder ikke for eksamenen som ifølge læreplanen kreves før fag- eller svenneprøve eller for eksamen som kreves for flyteknisk sertifisering.

De nye reglene er tatt inn i §§ 23-5, 23-6 og 23-7 i forskrift til opplæringsloven og i § 3-38c i forskrift til friskoleloven.