Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier er fornøyd med den store interessen.

Disse ti selskapene vil bygge E18 Rugtvedt-Dørdal for Nye Veier

Veidekke/AF Gruppen, Skanska, Hæhre og NCC Norge er på lista over entreprenørene som vil bygge for Nye Veier.

De fire norske entreprenørene får konkurranse av Salini Impregelo, Obrascon Huarte Lain, Itinera SPA, Isolux Corsan Group, Hochtief Infra og Acciona Infraestructuras.

- Vi er svært fornøyd med at det er stor interesse også for denne andre totalentreprisekonkurransen i regi av Nye Veier AS. Ti selskaper har søkt om å bli kvalifisert til konkurransen om å bygge E18 Rugtvedt – Dørdal. Av disse er det fire norske selskaper. Vi vil nå gjennomføre en grundig evaluering av de ti selskapene, før vi velger fire til seks selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdig med evalueringen innen utgangen av september, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS i en melding.

Om kvalifiseringsprosessen

For å bli kvalifisert må selskapene dokumentere relevant erfaring fra tilsvarende veibyggingsprosjekter, gode systemer for gjennomføring og etterlevelse av helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til krav til samfunnsansvarskrav, solid økonomi og skatteattest.

- Nye Veiers innkjøpsprosess med fokus på kvalifisering av seriøse aktører skal sikre at Nye Veier kun forholder seg til profesjonelle og samfunnsansvarlige selskaper i gjennomføringen av veiutbyggingsprosjektene, skriver veiselskapet i meldingen.

Om prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal

Strekningen Rugtvedt – Dørdal er på ca. 16 kilometer og er planlagt som ny 4–feltsvei med 110 km fartsgrense. Strekningen forventes åpnet for trafikk innen utgangen av 2019.

- Nye Veiers samfunnsoppdrag er å bygge motorveier raskere og mer kostnadseffektivt. Fordi vi bygger lengre og sammenhengende strekninger utnyttes ressursene mer effektivt og kostnader reduseres bl.a. til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr. Store besparelser ligger det også i økt standardisering av løsninger i prosjektene. Ved å ta entreprenørenes kompetanse tidlig inn i prosjektene slik vi gjør på E18 Rugtvedt – Dørdal, øker vi innovasjonen og effektiviteten. Å bygge en trafikksikker vei med god kvalitet raskere er det viktigste vi kan gjøre for å øke trafikksikkerheten i regionen, sier Dahl Hovland.