Illustrasjon: Trondheim kommune

Disse teamene skal utvikle Sluppen i Trondheim

Tre team av arkitekter og rådgivere skal utarbeide hvert sitt forslag til mulighetsstudie for Sluppen i Trondheim kommune.

– Sluppen er en bydel som ligger nært opp til eksisterende bolig- og universitetsområder, og til hovedinnfartsåren inn til byen. Det gjør at Sluppen kan bli et viktig sted i kunnskapsaksen, sier byplanlegger Anne Torres Mollan i Trondheim kommune.

Hun er koordinator for mulighetsstudien for Sluppen, som Trondheim kommune, Miljøpakken, Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og R. Kjeldsberg AS utlyste en tilbudskonkurranse for i januar.

15. mars har kommunen oppstart på mulighetsstudien med tre team arkitekter og rådgivere. Teamene skal levere sine forslag 15. juni, og oppdragsgivergruppen vil evaluere forslagene etter sommerferien, skriver Trondheim kommune i en epost til Byggeindustrien.

Dette er teamene:

  • Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Studio Oslo Landskapsarkitekter AS og Norsam Rådgivende Ingeniør Samferdsel
  • Rambøll Arkitektur og Landskap + Agraff arkitektur + Saaha arkitekter
  • Link Arkitektur + Multiconsult + Analyse&Strategi

Den viktigste oppgaven i mulighetsstudien er derfor å se på om det lar seg løse å legge E6 i kulvert gjennom Sluppen-området, men de tre planleggergruppene som skal delta i mulighetsstudien skal også se på helhetsgrepet, heter det i en artikkel på Trondheim kommunes nettside for byutvikling www.trondheim2030.no.