Gatebilde nedre del Kjøpmannsgata mot nord. Foto: Maria Nervik/Trondheim kommune

Internasjonal arkitektkonkurranse om Trondheimsgate

Trondheim kommune og Statens vegvesen lyser i dag ut den åpne internasjonale arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata.

Konkurransen skal legge til rette for nytt liv til gata og vollen ved den karakteristiske bryggerekka langs Nidelva i Trondheim, melder Trondheim kommune i en pressemelding.

Mellom byen og vannet
Bryggene i Kjøpmannsgata er Trondheims stolthet og et av de mest fotograferte motivene i byen. De offentlige arealene rundt bryggene har imidlertid stort potensial til å bli mer attraktive. Kjøpmannsgata ble laget etter bybrannen i 1681 og er en av Cicignons hovedakser i Midtbyen.

Gata har et øvre og et nedre løp, som er adskilt av en langsgående voll. Vollen ble bygd både som festningsverk og brannsikring, og fremstår i dag som er barriere mellom bryggerekka langs Nidelva og resten av Midtbyen.

Flott beliggenhet, lite bruk
Brattørbrua blir om få år erstattet av en ny kjørebru og den verneverdige brua flyttes nærmere Krigsseilerplassen, og blir en ren gang- og sykkelbru.

Krigsseilerplassen er et byrom med flott beliggenhet, men med lite bruk. Ønsket er at både Krigsseilerplassen og Kjøpmannsgata skal bli mer attraktiv for både for opphold og ferdsel, og at man skal få fotgjengere og syklister fra både Brattøra og Bakklandet til å velge å legge veien om Kjøpmannsgata inn til sentrum.

Vollen, gata, allmenningene og parkene
Trondheim kommune og Statens vegvesen lyser derfor ut en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for å se fremtidig utforming og nye forbindelser i byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen. Konkurransen skal bidra til konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet.

Konkurransen arrangeres av Trondheim kommune og Statens vegvesen og er finansiert av midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune og Statens vegvesen. Konkurransens språk er norsk, men besvarelser på svensk eller dansk aksepteres.