Heimdal blir ny by

Tettstedet Heimdal en mils vei sør for Trondheim kan om få år bli en ny drabantby. Over 300 nye boliger planlegges i tre store byggeprosjekter som er under utarbeidelse.

Det var bydelsavisen Heimdalsbladet som for få dager siden bragte nyheten om den storstilte utbyggingen på Heimdal som tre utbyggere står bak. Heimdal var en gang kommunesenter i tidligere Tiller kommune. Planene forutsetter at store deler av dagens bygningsmasse langs Heimdalsveien, gjennomfartsveien gjennom Heimdal sentrum, må rives. En del av disse bygningene er av relativt ny dato.

Det største prosjektet står eiendomsselskapet Trym Bolig bak. Dette firmaet eies av eiendomsutviklerne Karl Johan Kopreitan og Per Eivind Skeid, og med Terje Steen som daglig leder. Trym Bolig er i dag engasjert i en rekke større boligprosjekt in Trondheim. I ett av prosjektene på Heimdal er også Coop med på eiersiden etter som de eier en av de eiendommene som må rives for å gi plass til det nye kombinerte bolig- og næringsprosjektet.

I det prosjektet som kalles Heimdal sentrumsområde vest skal det bygges flere tre- og fireetasjes blokker på det vel elleve dekar store arealet. Her håper Trym Bolig å få vedtatt reguleringsplan i løpet av våren, og salgsstart før sommeren. I det andre område, Heimdal sentrumsområde øst der Coop er medeier, er planen å bygge blokker på mellom tre og seks etasjer. Også for dette prosjektet håper Trym på endelige vedtak i løpet av våren.

Lenger mot sør på Heimdal har Trym sammen med heimdalselskapet Etat Bolig planer om å bygge 160 boligenheter samt næringsareal fordelt på seks blokker. Også dette prosjektet forutsetter rivning av en del av dagens bygningsmasse, blant annet dagens politistasjon på Heimdal.