Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i samtale med Postens konsernsjef Tone Wille, prosjektleder Ingar Norvik og terminalsjef Leif Ivar Skjærvik. Foto: Enova

Trondheim får Europas mest miljøvennlige postterminal

Trondheim får Europas mest moderne og miljøvennlige post- og logistikksenter når Posten åpner den nye terminalen i Trondheim i løpet av våren.

Enova har bidratt med 14,2 millioner kroner til å realisere innovative miljøløsninger.

Den nye terminalen får blant annet solcellepaneler og en vindmølle som vil sørge for energi til mellom 50 og 80 el-kjøretøy.

– Miljøperspektivet har vært førende helt siden vi begynte å planlegge post- og logistikksenteret på Torgård. Samarbeid blant annet med Enova har gitt oss muligheter til å satse på innovative løsninger som gjør dette til Europas mest miljøvennlige terminal, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en pressemelding.

Ambisiøst og energieffektivt

Enova bidrar med 14,2 millioner kroner, og mener terminalen blir et eksempel til etterfølgelse.

– Dette er et veldig ambisiøst prosjekt som det er en fryd å få være med på å realisere. I lavutslippssamfunnet må norske bygg både være mer energieffektive og belaste energisystemet mindre. Postens nye logistikksenter treffer på begge punkter, for her har de lagt vekt både på redusert energibehov, samarbeid med naboer og selvforsyning, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Innovative løsninger

Post- og logistikksenteret sør i Trondheim er på 26 000 kvadratmeter, og består av en rekke innovative energiløsninger:

  • 63 nye hurtigporter sparer 250 000 kWh i oppvarming hvert år.
  • Solcellepaneler og en vindmølle produserer til sammen 530 000 kWh i året, som lagres i en batteripakke og brukes for å lade 50-80 kjøretøy.
  • Varmen som dannes i kjølebygget blir brukt i logistikksenteret som oppvarming.
  • Syv lyktestolper med egne solceller og vindturbiner produserer 6 000 kWh årlig, og kan lade opp el-syklene til de ansatte.
  • Posten og aktører i nærområdet planlegger å utnytte hverandres overskuddsenergi.
  • Gjenvunnet kjølevarme skal lagres i leire nede i en energibrønn.
  • Veidekke og Posten Norge valgte vinduer som ga minst energitap.

– Terminalen er designet med tanke på fremtidens behov – og fremtidens miljøkrav. Samtidig kan våre medarbeidere glede seg over å flytte inn i en topp moderne arbeidsplass hvor også HMS er prioritert, sier Tone Wille.