Foto: Mediaweb for Oslo kommune

Disse skal utrede fremtidens fergeterminalstruktur i Oslo

Nå er det klart hvem som har fått oppgaven om utredning av utenriksfergene i Oslo.

Rådgiverselskapet COWI, Arkitema Architects, danske Tredje Natur, Vista Analyse AS og tyske Baltic Marine Consult GmbH (BMC) utgjør vinnerteamet bak oppdraget. Oslos sjøside har gjennomgått store forandringer de siste 20 årene.

– Samtidig er Oslo Havn blant Norges største havner innen godstransport, har svært mange kollektivreisende med ferger og er havn for flere utenriksferger. Å finne en god balanse mellom byutvikling og havnedrift blir derfor en av våre viktigste oppgaver, sier Øystein Berge, prosjektleder fra COWI i en pressemelding.

- Når valget til slutt falt på COWIs team, var det fordi de viste en veldig god forståelse for samspillet mellom fremtidig havneutvikling og byutvikling i Oslo. Dessuten viste COWI en klar forståelse for at utredningen skal gi et godt grunnlag for et politisk valg om strukturen for utenriksfergene. Utredningen er både kompleks og sammensatt, sier Stein Kolstø, direktør i fjordbyenheten i Plan- og bygningsetaten i Oslo i samme melding.

Vinnerteamet har tidligere vært involvert i en rekke lignende oppdrag, deriblant i Lübeck, Rostock, Aarhus, København og Stockholm.